bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
شماره ۱۲

معما‌ و تست هوش جذاب: پس از چند حرکت این دو به هم خواهند رسید؟

در این مطلب پنج معمای تصویری ذهن شما را به چالش می‌کشد.

فرارو-چیستان و معما روش‌های مناسبی برای به چالش کشیدن مغز انسان می‌باشند.

پرسش ۱: اگر در هر حرکت، توپ سیاه، ۳ گوشه را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت طی کند و توپ سفید ۴ گوشه در خلاف جهت، پس از چند حرکت این دو به هم خواهند رسید؟

معما

پرسش ۲: کدام نیمه با شماره ۱ مطابقت دارد؟

معما

پرسش ۳: به جای علامت سوال چه اعدادی قرار می‌گیرند؟

معما

پرسش ۴: در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟

معما

پرسش ۵: چند مربع در تصویر وجود دارد؟

معما

 

پاسخ معما و تست هوش تصویری

پاسخ پرسش یک:
هیچ گاه به هم نمی‌رسند.

پاسخ پرسش دو:
تصویر شماره ۹

پاسخ پرسش سه: ۱۶۹
رقم اول و آخر اعداد سه رقمی سمت را ببینید. در ردیف اول اگر ۳ را در خودش ضرب کنیم ۹ خواهد شد و ۸ ضرب در خودش می‌شود ۶۴ که در طرف دیگر مساوی عدد ۹۶۴ قرار گرفته است.
در ردیف دوم هم این کار را تکرار می‌کنیم. ۱ در خودش که می‌شود ۱ و عدد ۸ ضرب در ۸ می‌شود ۶۴ و حاصل عدد ۱۶۴ است.
اگر بخواهیم ردیف آخر و جای علامت سوال را پرکنیم باید عدد ۴ را درخودش ضرب کنیم که می‌شود ۱۶ و رقم آخر (عدد ۳) را در خودش ضرب که حاصل آن هم برابر با ۹ است؛ بنابراین جای علامت سوال باید ۱۶۹ قرار گیرد.

پاسخ پرسش چهار: پاسخ عدد ۸ است.
جمع هر کدام از مجموعه‌ها برابر با مربع عدد وسطی است. به عنوان مثال در مجموعه اعداد سمت چپ:

2+3+9+6+5=25=52

بنابراین در مجموعه اعداد سمت راست داریم:

22+3+15+16+?= ?2

22+3+15+16+8=82

 

پاسخ  پرسش پنج: 

24 مربع

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین