فرارو | ۵ معمای تصویری جذاب به همراه جواب
طرز تهیه
شماره چهار

۵ معمای تصویری جذاب به همراه جواب

در این مطلب پنج معمای تصویری ذهن شما را به چالش می‌کشد.

فرارو-چیستان و معما روش‌های خوبی برای به چالش کشیدن مغز انسان می‌باشند. پاسخ صحیح این سوالات را می‌توانید در شماره بعدی این چالش مشاهده کنید. در چالش بعد نیز با چالش‌های تصویری جذاب تری مواجه خواهید شد.

پرسش ۱: در تصویر زیر چند مربع و چند مثلث وجود دارد؟

معما

پرسش ۲: به جای علامث سوال چه عددی قرار می‌گیرد؟

معما

 

پرسش ۳: در این تصویر به جای علامث سوال چه عددی قرار می گیرد؟

معما

پرسش ۴: در تصویر زیر کدام گزینه به جای علامت سوال قرار می‌گیرد؟

معما

پرسش ۵: در تصویر زیر کدام مخزن زودتر از بقیه پر می‌شود؟

رقم یکان هر عدد معادل ستون جدول و رقم دهگان معادل سطر جدول است؛ بنابراین بجای علامت سوال عدد ۵۵ قرار می‌گیرد.

 

در ادامه پاسخ‌های معما‌های تصویری قبلی (شماره ۴) آمده است.

پاسخ معمای ۱
در این شکل ۱۰ مربع و ۲۴ مثلث وجود دارد.

پاسخ معمای ۲
عدد ۶ به جای علامت a سوال قرار می‌گیرد.
خانه‌های آبی جای اعداد تک رقمی و خانه‌های بنفش جای اعداد دو رقمی هستند. از روابط بین هر ردیف میفهمیم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف خودش با دو عدد راستی و چپی می‌باشد.

پاسخ معمای ۳
در این معما یک دایره در وسط هر ردیف وجود دارد که عدد داخل آن برابر با مجموع اعداد چپ و راستی آن دایره تقسیم بر ۲ است. با توجه به این فرمول جواب عدد ۶ می‌باشد.

پاسخ معمای ۴
تصویر موجود در ستون سوم، از حذف خطوط مشترک موجود در ستون‌های اول و دوم حاصل شده است؛ بنابراین پاسخ صحیح گزینه C خواهد بود.

پاسخ معمای ۵
تمامی راه‌ها به جز سطل شماره ۹ بسته است؛ بنابراین سطل شماره ۹ زودتر از بقیه پر می‌شود.

 

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین