bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۵۳۹۶۳۲

(تصاویر) داستان یک آنیمیست که مسلمان شد

یک مرد کامرونی پیرو آیین آنیمیسم با شنیدن صدای اذان در خواب مسلمان شد، اما از سوی اعضای خانواده اش طرد گردید.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۰ - ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

تساگ هروه یک آنیمیست که در شهر دسچانگ در غرب کامرون زندگی می‌کند، پس از اینکه در خواب صدای اذان را شنید به دین اسلام گروید.

به گزارش فرارو، زنده‌اِنگاری یا آنیمیسم آیینی است که گرایندگان به آن اعتقاد دارند که تمامی عناصر طبیعت دارای روح و جان و زنده‌اند. غالباً این ارواح و جان‌ها به گیاهان و حیوانات نسبت داده می‌شود. بر طبق همین پندار جنبش طبیعت را ارواح و شیاطین سبب می‌شوند. این ارواح برخی موجب بدی و برخی دیگر موجب نیکی هستند. گرایندگان این آیین امروزه در مناطق بدوی‌نشین همچون غرب آفریقا زندگی می‌کنند.

تساگ هروه داستان مسلمان شدن خود گفت: قبل از مسلمان شدن من یک انیمیست بودم. وی با بیان اینکه هیچ فایده‌ای از اعتقاد به آنیمیسم نمی‌بیند که معتقد است هر موجود زنده و غیر زنده‌ای در طبیعت روح دارد افزود: ۶ سال پیش در خواب خود صدای اذان را شنیدم، من نمی‌دانستم این صدا چه معنایی دارد. وقتی از خواب بیدار شدم از مادرم پرسیدم و مادرم به من گفت که باید از مسلمانان بپرسم.

هروه با بیان اینکه بعداً خواب خود را به مسلمانان گفت، افزود: مسلمانان به من گفتند که خداوند مرا به اسلام دعوت کرده است. قبلاً هرگز چنین احساس آرامش نکرده بودم، تمام اعتقادات قدیمی خود را رها کرده و مسلمان شدم. خانواده ام ابتدا مرا طرد کردند و من طاقت نیاوردم و یک سال بعد مجبور شدم محل زندگی ام را ترک کنم.

وی می‌گوید:: خدا می‌خواست مرا از آنیمیست‌ها دور کند. همسرم با دیدن تغییر در من گفت من هم می‌خواهم مسلمان شوم.

هروه که نام خود را به «محمد» تغییر داده گفت: قبل از مسلمان شدن فرد خیلی صادقی نبود، اما حتی همسرش بعد از شروع زندگی او تحت تأثیر اسلام قرار گرفت. بعد از اینکه اسلام را انتخاب کردم، همسرم بلافاصله مسلمان نشد، اما وقتی در من تغییر دید، عقاید او تغییر کرد.

وی که ۴۴ ساله اس، گفت: فرزندانم اسلام را انتخاب نکردند، آن‌ها مسلمان به دنیا آمدند. وی با تاکید بر اینکه هر کاری برای تربیت دینی فرزندانش انجام می‌دهد، افزود که به ۳ فرزند از ۵ فرزندش قرآن می‌آموزد و آن‌ها با هم در خانه نماز می‌خوانند، زیرا در منطقه آن‌ها مسجدی وجود ندارد.

مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین