فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۰

قیمت سکه پارسیان امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۰

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ با روز گذشته تفاوتی نداشت و یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بود
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۱۷ آذر ۱۴۰۰

فرارو- قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۱۶ آذر، به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بود، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به آخرین نرخ روز گذشته ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت سکه گرمی، اما با دو روز گذشته تفاوتی نداشت و به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامه شد.

قیمت انواع سکه پارسیان هم به همین طریق با دو روز گذشته تفاوتی نداشت و هر سکه دو گرمی پارسیان سه میلیون و ۱۱۵ هزار تومان بود.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت دوشنبه قیمت سه شنبه قیمت امروز
0.050 82 هزار و 500 تومان 82 هزار و 500 تومان 82 هزار و 500 تومان
0.100 160 هزار تومان 160 هزار تومان 160 هزار تومان
0.150 237 هزار و 500 تومان 237 هزار و 500 تومان 237 هزار و 500 تومان
0.200 315 هزار تومان 315 هزار تومان 315 هزار تومان
0.250 392 هزار و 500 تومان 392 هزار و 500 تومان 392 هزار و 500 تومان
0.300 473 هزار تومان 473 هزار تومان 473 هزار تومان
0.350 550 هزار و 500 تومان 550 هزار و 500 تومان 550 هزار و 500 تومان
0.400 628 هزار تومان 628 هزار تومان 628 هزار تومان
0.450 705 هزار و 500 تومان 705 هزار و 500 تومان 705 هزار و 500 تومان
0.500 783 هزار تومان 783 هزار تومان 783 هزار تومان
0.600 938 هزار تومان 938 هزار تومان 938 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 93 هزار تومان یک میلیون و 93 هزار تومان یک میلیون و 93 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 250 هزار تومان یک میلیون و 250 هزار تومان یک میلیون و 250 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 405 هزار تومان یک میلیون و 405 هزار تومان یک میلیون و 405 هزار تومان
1.000 یک میلیون و 560 هزار تومان یک میلیون و 560 هزار تومان یک میلیون و 560 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 715 هزار تومان یک میلیون و 715 هزار تومان یک میلیون و 715 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 875 هزار تومان یک میلیون و 875 هزار تومان یک میلیون و 875 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 30 هزار تومان دو میلیون و 30 هزار تومان دو میلیون و 30 هزار تومان
1.400 دو میلیون و 185 هزار تومان دو میلیون و 185 هزار تومان دو میلیون و 185 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 340 هزار تومان دو میلیون و 340 هزار تومان دو میلیون و 340 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 495 هزار تومان دو میلیون و 495 هزار تومان دو میلیون و 495 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 650 هزار تومان دو میلیون و 650 هزار تومان دو میلیون و 650 هزار تومان
1.800 دو میلیون و 805 هزار تومان دو میلیون و 805 هزار تومان دو میلیون و 805 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 960 هزار تومان دو میلیون و 960 هزار تومان دو میلیون و 960 هزار تومان
2.000 سه میلیون و 115 هزار تومان سه میلیون و 115 هزار تومان سه میلیون و 115 هزار تومان

 

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین