فرارو | اعلام آمار پذیرش کنکوری‌ها در هر گروه آزمایشی
کد خبر: ۵۰۶۴۴۴

اعلام آمار پذیرش کنکوری‌ها در هر گروه آزمایشی

به طور کلی تعداد ۴۵۵ هزار و ۴۲۴ داوطلب در رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ وارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شوند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۸ - ۰۴ مهر ۱۴۰۰

آمار نهایی پذیرش داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ در ۵ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، هنر، زبان و علوم ریاضی و فنی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در دوره‌های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی (اعم از باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون») بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۵۵ هزار و ۶۵۲ ظرفیت پذیرش تعیین شده که از این تعداد ۴۱ هزار و ۴۹۴ نفر در دروه روزانه پذیرش می‌شوند.

همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی با احتساب پذیرش دانشگاه آزاد، تعداد ۵۵ هزار و ۹۵۲ داوطلب ظرفیت در نظر گرفته شده که از این تعداد ۳۴ هزار و ۷۶۳ داوطلب در دوره روزانه، ۲۲۶۳ نفر در دوره شبانه و ۲۹۳ داوطلب در دانشگاه آزاد پذیرفته می‌شوند.

برای پذیرش در گروه علوم انسانی تعداد ۵۳ هزار و ۸۲ نفر ظرفیت وجود داشت که از این تعداد ۲۲ هزار و ۵۸۱ نفر در دوره روزانه و ۴هزار و ۶۰ نفر نیز در دوره شبانه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند. در گروه آزمایشی هنر نیز ۶ هزار و ۱۹۷ داوطلب ظرفیت اعلام شده که از این تعداد ۴ هزار و ۲۳۱ نفر در دوره روزانه و ۹۰۱ نفر نیز در دوره شبانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل می‌شوند.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۴ هزار و ۵۴۷ نفر عنوان شده که از این تعداد ۲۷۱۱ نفر در دوره روزانه پذیرش می‌شوند. جمع کل ظرفیت پذیرش (باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰۴ هزار و ۵۱۴ نفر اعلام شده است.

تعداد پذیرفته شدگان نهایی در هر گروه امتحانی در پذیرش با آزمون در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۵۷ هزار و ۳۵۲ نفر، در گروه تجربی ۶۰ هزار و ۷۹۸ نفر، در گروه علوم انسانی تعداد۵۵ هزار و ۶۶۱ در گروه هنر ۶ هزار و ۴۱۴ نفر و در گروه زبان‌های خارجی نیز ۴ هزار و ۷۲۸ نفر اعلام شد؛ که بدون در نظر گرفتن ظرفیت رشته‌های غیر پرشکی دانشگاه آزاد در مجموع ۱۸۴ هزار و ۹۴۳ داوطلب در این گروه‌ها پذیرش می‌شوند.

در رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیز ۲۷۰ هزار و ۴۸۱ داوطلب پذیرش شدند که از این تعداد ۲۶ هزار و ۶۰۰ نفر در علوم تجربی، ۱۵۶ هزار و ۲۰۰ نفر در علوم انسانی، ۶۱ هزا رو ۴۶۵ نفر علوم ریاضی و فنی، ۱۰ هزار و ۹۱۵ نفر هنر و ۱۵ هزار و ۳۰۱ نفر هم گروه زبان‌های خارجی پذیرفته شدند.

به طور کلی ظرفیت پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای «رشته‌های با آزمون» و همچنین «رشته‌های بر اساس سوابق تحصیلی» با احتساب ۴ رشته علوم پزشکی دانشگاه آزاد، در گروه ریاضی و فنی ۱۱۸ هزار و ۸۱۷، در گروه تجربی ۸۷ هزار و ۳۹۸، در گروه انسانی ۲۱۱ هزار و ۸۱۶، در گروه هنر ۱۷ هزار و ۳۱۹ و در گروه زبان‌های خارجی نیز ۲۰ هزار و ۲۹ نفر تعیین شده است.

به طور کلی تعداد ۴۵۵ هزار و ۴۲۴ داوطلب در رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ وارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شوند.

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین