فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز شنبه شانزدهم مرداد ۱۴۰۰

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه شانزدهم مرداد ۱۴۰۰

سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه شانزدهم مرداد با کاهش ۱۵ هزار تومانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. همچنین سکه دوگرمی پارسیان نیز دو میلیون و ۵۹۵ هزار تومان فروخته می‌شود و افت ۳۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۵۹۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شد
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۵ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

فرارو- سکه‌های پارسیان امروز شنبه شانزدهم مرداد با کاهش قیمت فروخته می‌شوند. سکه یک گرمی پارسیان با کاهش ۱۵ هزار تومانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. همچنین سکه دوگرمی پارسیان نیز دو میلیون و ۵۹۵ هزار تومان فروخته می‌شود و افت ۳۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۵۹۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

به‌گزارش فرارو؛ سکه‌های پارسیان به‌صورت برمبنای ارزش طلا قیمت‌گذاری می‌شوند. در مقایسه با روز پنجشنبه ارزش طلا ۱۸ عیار کاهش پیدا کرده و سکه‌های پارسیان هم امروز ارزان شده‌اند.  

قیمت امروز سکه‌های پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز پنجشنبه قیمت روز چهارشنبه
0/100 ۱۳۴ هزار تومان ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۳۶ هزار تومان
0/150 ۱۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۰۰ هزار و ۷۵۰ تومان ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان
0/200 ۲۶۳ هزار تومان ۲۶۶ هزار تومان ۲۶۷ هزار تومان
0/250 ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
0/300 ۳۹۵ هزار تومان ۳۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۰۱ هزار تومان
0/350 ۴۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۶۴ هزار و ۷۵۰ تومان ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان
0/400 ۵۲۴ هزار تومان ۵۳۰ هزار تومان ۵۳۲ هزار تومان
0/450 ۵۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۹۵ هزار و ۲۵۰ تومان ۵۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان
0/500 ۶۵۳ هزار تومان ۶۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۶۳ هزار تومان
0/600 ۷۸۲ هزار تومان ۷۹۱ هزار تومان ۷۹۴ هزار تومان
0/700 ۹۱۱ هزار تومان ۹۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۲۵ هزار تومان
0/800 یک میلیون و ۴۲ هزار تومان
یک میلیون و ۵۴ هزار تومان یک میلیون و ۵۸ هزار تومان
0/900 یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان
1/000 یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان
1/100 یک میلیون و ۴۲۹ هزار تومان 
یک میلیون و ۴۴۵ هزار  و ۵۰۰ تومان  یک میلیون و ۴۵۱ هزار  تومان 
1/200 یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان یک میلیون و ۵۸۱ هزار تومان یک میلیون و ۵۸۷ هزار تومان
1/300 یک میلیون و ۶۲۹ هزار تومان
یک میلیون و ۷۱۱ هزار  و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۷۱۸ هزار  تومان
1/400 یک میلیون و ۸۲۱ هزار تومان یک میلیون و ۸۴۲ هزار تومان یک میلیون و ۸۴۹ هزار تومان
1/500 یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان
1/600 دو میلیون و ۷۹ هزار  تومان دو میلیون و ۱۰۳ هزار  تومان دو میلیون و ۱۱۱ هزار  تومان
1/700 دو میلیون و ۲۰۸ هزار  تومان دو میلیون و ۲۳۳ هزار  و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۲۴۲ هزار  تومان
1/800 دو میلیون و ۳۳۷ هزار تومان  دو میلیون و ۳۶۴ هزار تومان  دو میلیون و ۳۷۳ هزار تومان 
1/900 دو میلیون و ۴۶۶ هزار  تومان
دو میلیون و ۴۹۴ هزار  و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۵۰۴ هزار تومان
2/000 دو میلیون و ۵۹۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۳۵ هزار تومان
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین