فرارو | (تصاویر) کشف گور دسته جمعی در اسپانیا
کد خبر: ۴۷۹۲۱۸
یک گور دسته جمعی در مرا د ابره در استان تاراگونای اسپانیا کشف شده است. از این گور که متعلق به جنگ داخلی اسپانیاست ۶۲ جسد کشف شده است.
تاریخ انتشار: ۱۹:۲۰ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین