فرارو | درخواست ۵۴ نماینده درباره طرح جنجالی شفافیت آرا
انتخابات 1400
کد خبر: ۴۷۵۶۷۳
این نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۱۳۰ قانون آئین نامه داخلی برای رای گیری مجدد شفافیت آراءنمایندگان و اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین نامه به صورت قیام و قعود شدند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
فرارو- پس از رد طرح شفافیت آراینمایندگان در صحن علنی مجلس و انتقادات شدید از مجلس اصولگرا حالا بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس به صورت قیام و قعود شدند.

این نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۱۳۰ قانون آئین نامه داخلی برای رای گیری مجدد شفافیت آراءنمایندگان و اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین نامه به صورت قیام و قعود شدند.

ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس ناظر بر این است که اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمی‌‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.

همچنین براساس ماده ۱۲۰ در مورد ذیل أخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود: "هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به ‏جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏ گیرى به‌عمل مى ‏آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به‌طور علنى به رأى گذاشته میشود."
 
ماده ۱۲۱ هم تاکید دارد در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها مى‏ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند.
 
تبصره این ماده می‌افزاید اسامى موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانى که در رأى‏ گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده‏ اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مى ‏گردد.
درخواست ۵۴ نماینده طرح جنجالی شفافیت آرا
درخواست ۵۴ نماینده طرح جنجالی شفافیت آرا
درخواست ۵۴ نماینده طرح جنجالی شفافیت آرا
 
برچسب ها: مجلس شفافیت آرا
پرطرفدارترین عناوین