فرارو | (تصاویر) اشغال کنگره توسط هواداران ترامپ
شاخص آلودگی هوا انتخابات 1400 کاظم صدیقی ویروس کرونا فائزه هاشمی
کد خبر: ۴۷۱۱۱۰
جلسه شمارش آرای الکترال در صحن کنگره آمریکا امروز چهارشنبه به آشوب کشیده شد و طرفداران خشمگین «دونالد ترامپ» توانستند وارد ساختمان کنگره شوند. هواداران ترامپ کل ساختمان کنگره را اشغال کنند. در نهایت پس از چهار ساعت تنش با دخالت گارد ملی آرامش در ساختمان کنگره برقرار شد.
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی