فرارو | (تصاویر) اشغال کنگره توسط هواداران ترامپ
کد خبر: ۴۷۱۱۱۰
جلسه شمارش آرای الکترال در صحن کنگره آمریکا امروز چهارشنبه به آشوب کشیده شد و طرفداران خشمگین «دونالد ترامپ» توانستند وارد ساختمان کنگره شوند. هواداران ترامپ کل ساختمان کنگره را اشغال کنند. در نهایت پس از چهار ساعت تنش با دخالت گارد ملی آرامش در ساختمان کنگره برقرار شد.
پرطرفدارترین عناوین