فرارو | جزئیات محکومیت طبری
بورس قیمت دلار سهام عدالت
کد خبر: ۴۵۴۲۱۱
غلامحسین اسماعیلی خبر داد
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۲۲ شهريور ۱۳۹۹

فرارو- غلامحسین اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه، با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.

وی افزود: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و حکم به محکومیت صادر کرد و در دو مورد اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.

اتهامات اکبر طبری به این شرح است:

۱- تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:
الف) دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۸۴ ریال وجه نقد در تاریخ ۱۰ سال قبل.
ب) یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر واقع در بلوار کریم خان زند به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵ ریال
پ) یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در قریه نجارکلا لواسان در سال ۸۴ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۵۱۲، ۲ ریال
ت) یک واحد آپارتمان اداری ۱۰۸/۵۱ متر مربع به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا به مبلغ
۰۰۰، ۸۰۰، ۳۸۲، ۳۰ ریال
ج) دریافت وجه نقد به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰۰ یورو
چ) دریافت رشوه از رسول دانیال زاده در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۳۰۰، ۲۳۳، ۱۸۳ ریال
ه) دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۰۴ ریال
خ) دریافت رشوه از جلیل سبحانی بالغ بر ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵۰ ریال
۲- پولشویی
الف) از طریق انتقال ۴۲ میلیارد ریال از وجه الرشاء فوق (از ۸۴ میلیارد ریال) به فرهاد مشایخ جهت خرید سهام شرکت سیمان خمسه به نام خود و سپس اعطاء وکالت نسبت به این سهام به خود
ب) از طریق انتقال دو واحد آپارتمان نسبت به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۲۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ جملگی فرعی از هشت اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در برج روما به نام فرهاد مشایخ مجموعاً به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۲۳ ریال
ج) از طریق انتقال ویلای دریافتی از متهم مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی بدون اطلاع ایشان به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۱۴ ریال ضبط دارایی و منافع جرم منشا به لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی.
۳- ۵ فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران
۴- استفاده از سند مجعول
۵- ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأمورین و مسئولین شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ
۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴ ریال.
۶- سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی: الف) موضوع اعمال نفوذ در شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت در پرونده کلاسه بایگانی ۹۶۰۳۶۷ موضوع اتهامی رسول دانیال زاده
ب) اعمال نفوذ در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه بایگانی ۹۵۰۰۴۴ اتهامی داوود سرخوش شهری
ج) اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با بیژن قاسم زاده در پرونده شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اتهامی وریا مولانایی
۷- غرض ورزی در اقدامات اداری نسبت به دستور تخلیه خانه سازمانی حمیدرضا رستمی بازپرس دادسرای تهران
۸- گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین در پرونده سیدمحمدهادی رضوی
۹- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اکراه مالک حمید محمدی به فروش ملک واقع در دماوند
۱۰- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری

پایان باند اکبر طبری

میزان مجازات و رأی صادره درباره اتهامات مندرج در پرونده اکبر طبری:


۱- ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی
۲- تحمل یک فقره ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۸، ۵۷۹ ریال در حق صندوق دولت
۳- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۴- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۵- ۴۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ هزار ریال به نفع صندوق دولت
۶- یک فقره تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری
۷- سه ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری
۸- دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ هزار ریال در حق صندوق دولت.

اسامی و جزئیات اتهامات و رای صادره برای سایر متهمان پرونده فساد اکبر طبری منتشر شد.

در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای ۱۶ متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت‌های این افراد اعلام می‌شود.

۱) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به

۱- مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال)
۲- پولشویی
الف) از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲ ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک‌های ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ ریال
۳- فراهم نمودن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ و ۸۱۶۱ در برج روما

محکومیت فرهاد مشایخ

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت
۲- تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۶۵ ریال، ۳- برائت


۲) رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به

۱- مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری
۲- پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت رسول دانیال زاده

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت
۲- سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده


۳) جلیل سبجانی فرزند رضا متهم به

۱- معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا
۲- پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری

محکومیت جلیل سبحانی

۱- دو سال حبس تعزیری
۲- با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت


۴) علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری
۲- پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا

محکومیت علیرضا مهر صادقی

۱- سه سال حبس تعزیری
۲- ده سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ۰۰۰. ۵۰۰. ۰۲۹. ۳۵


۵) حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به

۱- دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۶۷ و ۹۵۰۰۴۴ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهری
۲- دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت حمیدرضا علیزاده

۱- پنج سال محرومیت از شغل دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری


۶) بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به

۱- تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی
۲- دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال

محکومیت بیژن قاسم زاده

۱- انفصال ابد از خدمات دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نلع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.


۷) مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به

۱- دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار

محکومیت مهدی زاهدیان

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری
۲- دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی


۸) جواد ترکمان فرزند حسین متهم به

۱- معاونت در بزه گرفتن و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت جواد ترکمان

۱- ۶ ماه حبس تعزیری


۹) علی صادقی فرزند احمد متهم به

۱- معاونت در بره گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت علی صادقی

۱- شش ماه حبس تعزیری.


۱۰) بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری.

محکومیت بهرام حیدری فرد

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری


۱۱) محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی.

محکومیت محمد هنرور

۱- شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف


۱۲) حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به

۱- مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده

محکومیت مسین حاجی رضا

۱- شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء.


۱۳) امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم.
۲- جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی مورخ ۹۴/۴/۳ به درخواست اکبر طبری

امیرعباس مصدق خاقان در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.


۱۴) فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم
۲- معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

فرهاد پور امن از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.


۱۵) علی دیواندری فرزند محمد متهم به

۱ - اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین

علی دیواندری در این اتهام تبرئه شده است.


۱۶) علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی

علی تن پوشان در این اتهام تبرئه شده است.


لیست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت

۱. یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.
۲. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۲۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.
۳. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸/۵۱ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۳۱۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران معروف به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا.
۴. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت ۶۳۳/۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۵۹۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک ۳۷ ط ۱۳ به مقدار فاحش بالغ بر ۹۰، ۷۱۴، ۲۰۰، ۰۰۰ ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی.
۵. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک‌های ثبتی
الف- ۸۱۶۰ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۰ متر مربع
ب - ۸۱۶۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۸ متر مربع
ج - ۸۱۸۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۶۳۶ متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک ۳۴ برج روما.
۶. طبقات ۱۱ و ۵ ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.
۷. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرعی از ۳ اصلی و پلاک ثبتی ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۲۷ همگی فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۲ ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.

لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمین

۱. مبلغ هشتاد و چهار میلیارد ریال وجه نقد و چهل و دو میلیارد ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.
۲. مبلغ یک میلیون یورو وجه نقد.
۳. مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مبلغ 1.825.950.000 ریال در مجموع 1.975.950.000
۴. مبلغ پنج میلیون یورو وجه نقد
۵. مبلغ سی میلیارد ریال وجه نقد
۶. مبلغ  بیست وهشت میلیارد ریال وجه نقد.
معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.

نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
این آشغال حمیدرضا علیزاده بیخود نبود اصرار داشت به بستن تلگرام محدودیت فضای مجازی بخاطر وجود همین غارتگری ها و چپاول هاست خدا لعنتت کنه!
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
اگر قراره عدالت واقعی برقرار شه باید شهری به نام زندان بزنن و کلی از دولتی ها رو بفرستن توش
کاربرای فرارو عدالت رو برای دیگران مجازات دیگران فقط می خواهند نه خودشان
نام
Germany
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
مالک جدید اموال و املاک مصادره شده کیست ؟؟؟ جزای نقدی کجا می رود ؟؟؟ از این جیب به آن جیب ؟؟ مردم را با براه انداختن هیاهوی بسیار برای هیچ ، هالو فرض می کنند ...این نمایشها بدرد امت میخورد نه ملت..
نام
Singapore
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان قر و عشوه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
این رفیقش که میگفت لواسان را هم بنامم میزنه بیاد ازادش کنه .البته اگه اینم از رومانی سر در نیاره و یا با ارسینیگ تو زندان بلایی سرش نیاد
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۰۲
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
از الان میشه پیش بینی کرد چه اتفاقی در مورد این حکم خواهد افتاد. ایشون یه اعتراض میزنه 31 سال حبسش میشه 20 سال. بعد یه توبه نامه مینویسه حکمش میشه 10 سال. دو الی سه سال بصورت دورکاری میره حبس تقاضای بخشش میکنه آزاد میشه. اگه مشقش رو از رو دست مرتضوی و رحیمی بنویسه حتمن موفق میشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
معلومه خیلی عقب تر از مرتضوی بوده اون فقط دویست هزار تومان محکوم شد
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اينهمه كثافت كاري كرده اونم در مقامي كه داشته بايد اعدام شه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
احتمالا تند میرفتن، به حلقه بالاتر می رسیدند! سر و تهش را بستن
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
در جریان اختلاس بانک صادرات ، آقای م.ر مانند فاضل خداداد حکمش اعدام بود. کردن حبس ابد ، پس از چند سال عفو خورد اومد بیرون. اینم مانند اون
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
برادر آقای رفیق دوست رو چه کسی بخشید؟
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
توقع عدالت نداشته باشید
نام
United States
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
در عجب مملکتی زندگیدمی کنیم. فاسد و دزدی همچون طبری به ۳۰ سال حبس محکوم می شود نسرین ستوده به جرم اعتراض به حاکمیت به ۴۲ سال !!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
واقعا!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
باز مظلوم نمایی.

ستوده به تازگی در حكمی كه از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهك غیرقانونی و ضد امنیتی كانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضربه شلاق محكوم شده كه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا می شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
آهان ناشناس ۱۴:۳۳ الان این پاسخی که نوشتی مساله رو حل کرد؟
ناشناس
United Kingdom
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
1433
مظنه ماله کشی چند برادر؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اونم حبس تعزیری! نه قطعی!
ناشناس
Germany
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
بدتر اینکه حبس تعزیری را می توان معلق کرد ، به تعویق انداخت و یا مجازات های دیگری ، جایگزینش کرد !
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
خوب شد اعدامش نکردن.کسی حق اعتراض به حاکمیت نداره.اما دزدی قابل مذاکره ست
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
واقعا" رافت اسلامی دل آدم رو به درد میاره! یه جوان بخاطر روسری 22 سال و یه جنایتکار اقتصادی و ام الفساد 31 سال!!!!
ناشناس
Japan
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
البته تجربه ثابت کرده از این 31 سال
بیش از شیش ماه نمیره
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کوه موش زایید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
واقعا چه فرقی بین این آقا بااعمال مجرمانه اش وامثال مه آفریدوسلطان سکه و....وجود داشت.
ناشناس
Norway
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
یک قوه و دو رییس قوه را به فساد کشیده ، کم هنره؟
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
عزیزان شاغل در روزنامه محترم شرق ! سلامُ علیکم .

مقتضی ست نگهبانی دم در ، آبدارچیِ محترم و دستگاه تلویزیون ال ای دی مستقر در مجموعه را از حکمِ مورد نظر مطّلع بفرمائید. جنابِ طبری و دوستان در اوّلین فرصتِ بعد از مرخّصی به آن روزنامه محترم مراجعه و جهتِ احقاقِ حقوقِ از دست رفته شان اقدام خواهند فرمود .

با تشکّر/ قائم مقام امور اجرایی سونا و جکوزی زندان لواسان الف میم تفاله !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
همه دفترچه خاطرات دارن این امین میرزایی دفترچه ثبت نظرات داره، دانشمند حداقل اسم خبرگزاری رو درست بنویس.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
من راضی و تو راضی - واقعا گلی به جمال قوه قضائیه ! بهتر از این حکم نمی شد.!
ناشناس
Norway
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ساندیس خورا کجاین ؟
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
زرشک!!! ما باور کردیم!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اعدامش نکردن ، نه ؟!
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۳۱ سال زندان حتما لابد منظورتان ۳۱ ماه که آنهم با مرخصی های متعدد تقریبا ۲تا۳ماه در زندان بستر خواهند برد.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
یعنی ما واقعا حرف بدی زدیم یا توهینی به کسی کردیم که نظرمان را منتشر نمی کنید؟
نام
Germany
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کمرش شکست با این حکم سنگین!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ببینیم دوستاش میان جریمه ش رو بدن یا نه؟
ناشناس
Netherlands
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ناخداگاه یاد حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی افتادم با ۳/۰۰۰ میلیارد اختلاس که تازه کلی هم کارآفرینی کرده بود!
ناشناس
Japan
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
آره
طبق تجربه های افراد مشابه بیچاره مجبوره 31 روز بره زندان
م
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چرا اعدام نمیشه این همه فساد کرده فقط زندانی تو هتلبا مرخصی های زیاد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
اعدام عمل غیر انسانیه
کوتلاس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
این یارو ده سال دیگه میمیره دیگه . چه فایده داره اخه
اینو باید تمام اموالشو مصادره کنید و بعد اعدامش کنید
نام
Ireland
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پایان باند اکبر طبری!
شوخی قشنگیه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
همه دزدی هاش رو از حلقومش بکشید بیرون
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ببخشید دوستان اگر این حکم فساد فی الارض نداره پس چی داره؟
این حجم از فساد و پولشویی را یکی انجام داده اونم تو قوه قضاییه و باعث اختلال عظیمی در امور قضایی مملکت شده اونوقت اعدام حقش نیست؟
کورش
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چی داره ، پارتی و رانت رئیس سابق قوه قضاییه را داره
نام
Turkey
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
هر چند با توجه به سن و سال طبری 31 سال زندان در حد حبس ابد است اما اگر مفسد فی الارض باشد حکمش اعدام است.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سلام
اگر واقعا در زندان بماند و به عناوین مختلف مرخصی نگیرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
حبس تعزيري رو مطالعه بفرمائيد لطفا
بهت آفرین
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
حقش بود.عدالت اسلام همین است...
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
در حق مردم اجحاف كرديد.بايد اعدام ميشد تا حساب كار دست مفسدين و دلالان بياد.به غير از اعدام هر حكم ديگه داده بشه فقط به نفع طبري و همدستانش بوده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
فرارو اين چندمين باره که نظرات منو تو سايتت منتشر نميکني... چرا؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
الان منتشر کرد.
یعنی کشته انتشار این پیامتم فرارو
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
طبری فقط اعدام
ایرانی آباد و آزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تبعض و سیاسی دیدن مسائل و افراد تا زمانیکه قوه قضائیه واقعا مستقل و غیر جناحی نشود موجب تضعیف قوه قضاییه خواهد شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
فرق ایشان با سلاطین سکه و دلار و ..که اعدام شدند چه بود .ایشان ام الفساد و باعث بی اعتبار شدن قوه قضاییه کشور است.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
حداقل ده تا شلاقش می زدن تو نماز جمعه تا درس عبرت بشه . حالا نمیخوایم دستشو قطع کنن.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خوب تو این سالها ایشان دوستان زیادی درست کردند. کسی که اینهمه دوست در قوه قضاییه داشته باشه و همین حکم رو بگیره خیلی خوبه باید خدا را شاکر باشیم که 200 هزار تومان نشده!! چیزی که اکثر مردم این سرزمین رو اذیت میکنه ادعای مبارزه با فساد و ادعای نبودن فساد سیستمی و از همه مهمتر جای مهر در پیشانی بعضی مسئولین مبارزه با فساده؟!!!
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بیژن قاسم زاده (فیلتر کننده تلگرام)
انفصال ابد یا موقت بالاخره.
حکم های قبلی این فاسدها چی؟
مش قربانعلی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
از پدری کشاورز-لوله کشی بی سواد تا مجتمع تجاری اوپال تنها با تفکر و فرشتگان
مجتبی م.ا و پسر تازه به دوران رسیده اش علیرضا رو سرچ کنید.

فقط بالای ۳۰ فقره سند بنام خودش در سعادت آباد تهران دارد بغیر از اسنادی که بنام پسر و همسرش و وابستگان افراد ذی نفوذ در دستگاههای مختلف بعنوان رشوه از طریق تفکر و طبری انتقال داده ، حسابهای بانکی خود را در داخل کشور خالی و به ارز و سکه تبدیل کرده و در خارج از کشور و در کانادا با پول مردم سرمایه گذاری کرده است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
یا ننویس یا درست بنویس ببینیم چی میگی
نام صبا
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مبادا مثل قاضی مرتضوی دو وسه ماه بعد به عنوان مرخصی ازاد شود!
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خسته نباشید دلاور
نام***Ali***
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اگر كارهايي كه انجام داده فساد في الارض نيست پس چيه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
عشق و حال فی الارض!
نیما
Canada
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
من کانادا زندگی می کنم، سوال اصلی این است
سیستم قضایی کانادا نه بر پایه اعتقاد مذهبی بنا شده است نه قوانین آن مبتنی بر شرع است.
اما فسادی تا این سطح در سیستم قضایی کانادا امکان ندارد.
سیستم ایران مدعی اخلاق مذهبی است و بسیاری از قوانین آن برگرفته یا تطبیق داده شده با برداشت شیعی از مذهب اسلام است؟
سوال: چرا در ایران که داعیه اخلاق بیشنر است چنین فسادی شکل می گیرد اما در کانادا خیر؟
مردم کانادا و ایران تفاوتی ماهوی ندارند. در کانادا قوانین صحیح تر، عقلانی تر، مدرن تر و کارآمد تر هستند، بهتر هم اجرا می شوند.

مطالعه کنید سیستم قضایی کشورهای مدرن و موفق و صنعتی که چگونه کار می کنند.
عبدالرحمن
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به سابقه ایران نگاه کن. یک سوم جمعیت قحطی جنگ اول از بین رفتند. دو بار کشور اشغال شده. دوره پهلوی فقر و فلاکت بیداد میکرده. انقلاب شده بعد هشت سال جنگ. بعد نفوذی هایی که وارد دستگاه ها شدن دوره انقلاب و آدم های فاسدی که در لایه مذهبی به دنبال قدرت طلبی بودن و با ظاهر سازی تونستن اعتماد جلب کنن. زهد و ساده زیستی هم چون پایه ایمانیش نبوده باعث شده بیشتر عقده ای بشن و ... کانادایی البته همین طورین منتها بیشتر کشورهای دیگه رو غارت میکنن چون دست مردم کشورهای دیگه بهشون نمیرسه!
ناشناس
Canada
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
عبدالرحمن خفه نترس نمیگن لالی هر چی بدبختی از همین انقلاب نحس ونکبت
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پس چرا بعد از انقلاب هر شخص از سران حکومت پهلوی که فاسد اقتصادی شناخته میشد حکمش اعدام بود و اجرا هم میشد؟
ناشناس
Sweden
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
هموطن جان دزد هم خودی و نخودی داره
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اون چاقوکش دم عابربانک زمان همین اعدام شد
با ۳۱۰ سال زندان هم چیزی درست نمیشه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پلنگ واقعی مازندران :)))
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مازندران مگه پلنگ داره؟ ببر مازندران شنیده بودیم اما پلنگ نه! البته این بابا کرم خاکی مازندران هم نیست!
پلنگ مازندران
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ناشناس 17 و 26

کرم خاکی دوست داری؟
ناشناس
Spain
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پلنگ مازندران بین مسئولین زیاده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
امیدواریم حبس ابدش مثل برادر آقای رفیق دوست نباشد که بعد از 10 سال آزاد شد و 10 سالش هم مامور خرید زندان بود
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بارک اله. محکوم شد آخرش. ..........
برا چی اینهمه طولانی شد؟
اگه دزدی و فساد ایشون اینقدر بزرگه که جذیمه به این بزرگی رو باید پرداخت کنه' چرا اعدام نشده؟
ناشناس
Netherlands
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چون همسفره و هم پیاله خیلی از بالادستیها و مقامات بوده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
فقط زمین 300متری بلوار کریم خانش الان 100میلیارد ارزش داره
ناممحمد
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
من قول میدم تجدید نظر میکنه میشه ۲۰ سال ۵ سال میکشه عفو میخوره با پولهایی که تو خارج پس انداز کرده و بقیه ماجرا
نام
United States
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
31 سال را به نرخ ازاد حساب كردن كه بعد به نرخ دولتي تحمل حبس كنه .يعني تقسيم بر 10 كه ميشه تقريبآ 3 سال.!
سعيد ملكي
Canada
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
هرچه بگندد نمكش ميزنند،
واي به روزي كه بگندد نمك
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
عزیزان دلم چرا اینقدر حرص و جوش. به مثال چاقو دسته خودش را نمی برد آیا شک دارین ؟
پیمان روشن ضمیر
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
این 31 سال مجموع مجازات است و اشد اجرا میشه یعنی حداکثر 10 سال میره زندان اونم در تجدید نظر میشه پنج سال که بعد یک سال و نیم بهش ازادی مشروط تعلق میگیره . این یک و نیم سال هم به عنوان مامور خرید زندان میره و میاد
ناشناس
Norway
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مثل برادر محسن رفیقدوست
بیطرف
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
با سلام
کارهایی که این آقا کرده تاثیرش بر دستگاههای قضایی و افراد و اقتصاد و ... آنقدر بوده که مطمینا خیلی زندگی ها نابود شده ولی قوانین قضایی اینها را مصداق افساد فی الارض نمی داند این یک خلا بزرگ است
نام
Germany
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
میره همون زندونی که حسین فریدون اونجاست ؟؟؟
نام
Germany
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
میره همون زندونی که حسین فریدون اونجاست ؟؟؟
نام: ملت مظلوم
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چرا نرخ ده سال پیش حساب کرده اند.ده سال پیش تا حالا نرخها راحت 50 برابر شده! سود اینها کجا رفته؟!
جلیل
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خیانتکاران سر آسوده بر بالین نگذارند .
عباس پسرنواز
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چندسال پیش دوجوان زورگیربه عنوان مفسدفی الارض به دارمجازات سپرده شدند. اما این مفسدفی الارض که ازعمل این نامردهامنجربه گسترش اختلاف اقتصادی ونابرابری درجامعه می شوند به حبس محکوم شده است.
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
یادتون هست در دوره همین آقایون دو تا جوون رو به خاطر دزدیدن 200 هزار تومان پول از جلوی یک بانک اعدام کردند !؟
#عدالت علوی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
تا جایی که یادمه ۶۰ تومن بود
نام
Netherlands
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مبارزه با فساد مرد می خواد
بیدل
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
فعلا منصوری را اونجا و اینو اینجا دراز کردن تا گند کار اصلی ها در نیاد مخصوصا اونایی که پیچیده عمل میکنن.
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
دوستانش كجا هستند تا كل اوين را به نامش كنند
ناممحمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
این املاک و واحدهای اپارتمانی را کسانی که پولهای باداورده دارند میخرند و بعد ار چندی سر از دادگاه در میاورند و باید توصیح دهند این این پولها را از کجا اورده اند.
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
در اسلام دست دزد را باید زد. با توجه به دزدی های مکرر ایشان در قوه قضائیه علی القاعده ایشان را باید قطعه قطعه کنند.
حکم زندان برای دزد با چراغ حکم ناچیزی است.
کسی که چیزی نداشته باشد و دزدی کند داستانش خیلی فرق دارد با کسی که تا خرخره از شکم سیری از بیت المال در این شرایط بسیار بد اقتصادی خورده .
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
از آقای رئیسی توقع بیشتری داشتیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
چند روز بعد از زنداني شدن بهش مرخصي داده ميشه ؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
شما فقط حرف بزن
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
من هم امروز کارم را ول کردم و رفتم تعهد دادم که روسری را بیشتر رعایت کنم .
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
اگرهم خوردند مال خودشان بوده
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
........
قانون میگه اگر کارمندی تخلف کرد رئیس اداره هم باید مجازات بشه
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی