فرارو | شیوه‌نامه اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان ابلاغ شد
کرونا قیمت دلار پرسپولیس
کد خبر: ۴۴۲۶۸۸
شیوه‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان با امضای وزیر آموزش و پرورش، به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۷ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

در این شیوه‌نامه، معلمان ارتقاء به رتبه‌های ۴،۳،۲،۱ و ۵ با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل و کسب شرایط معلمی را احراز می‌کنند و می‌توانند از تاریخ اول فروردین ۹۹ از فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات به شرح جدول زیر بهره‌مند شوند.

به گزارش فارس، کارکنانی که به استناد مصوبه شورای انقلاب در مشاغل اداری ادارات آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، در صورت انتقال و اشتغال تمام‌وقت در واحد‌های آموزشی می‌توانند از مزایای این بخشنامه بهره‌مند شوند. فوق‌العاده مذکور به دبیران و هنرآموزانی که با ۳۰ ساعت تدریس موظف هفتگی به خدمت اشتغال دارند نیز علاوه بر ۱۷،۵ درصد، تعلق خواهد گرفت.

در این شیوه‌نامه آمده است:

به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هرسال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب‌نامه اول فروردین ۹۹ کسب می‌کنند، مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کم‌تر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل ۱۰۰ (مقطع ابتدایی) و ۵۰ امتیاز (مقطع متوسطه) ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

*رتبه‌بندی: فرآیند تعیین رتبه‌های پنج­گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان.

سنجش صلاحیت معلمان بر اساس شاخص‌های زیر انجام می‌شود:

-شایستگی‌های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس مقررات استخدامی مورد عمل.

-شایستگی‌های تخصصی شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوعی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور تربیتی، روش‌ها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن.

-شایستگی‌های حرفه‌ای شامل اخلاق حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله محور) بر اساس آزمون‌های الکترونیکی.

مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاوره واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحد‌های آموزشی و تربیتی هستند.

مشمولان در صورت کسب صلاحیت‌ها و داشتن شرایط زیر برابر تبصره (۱) ماده ۶۵ ماده ۶۶ و بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌توانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع مواد ۶ و ۷ این تصویب‌نامه و تبصره آن برخوردار شوند.

۱-رتبه (۱)

الف- داشتن حداقل ۲ سال تجربه

ب- گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل ۷۵ درصد در طول ۲ سال منتهی به نتایج ارزیابی. امتیاز هرسال نباید کمتر از ۷۰ باشد.

ت- کسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات شاخص‌های صلاحیت‌های معلمی "امتیاز هر یک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد. "

۲- رتبه (۲)

الف- داشتن حداقل ۶ سال تجربه

ب- حداقل ۴ سال توقف در رتبه (۱)

پ- گذراندن ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره‌های آموزشی مربوط به رتبه (۱)

ت- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل ۸۰ درصد در طول ۳ سال متوالی منتهی به رتبه بعدی "امتیاز هرسال نباید کمتر از ۷۵ درصد باشد. "

ث- کسب حداقل ۶۵ درصد امتیازات شاخص‌های صلاحیت‌های معلمی "امتیاز هر یک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ۵۵ درصد باشد. "

رتبه (۳)

الف- داشتن حداقل ۱۲ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۲)

ب- گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل ۸۵ درصد در طول دوره بین دو رتبه، امتیاز هرسال نباید کمتر از ۸۰ باشد.

ت- کسب حداقل هفتاد درصد از امتیازات شاخص‌های صلاحیت‌های معلمی، امتیاز هریک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ۶۵ درصد باشد.

۴-رتبه (۴)

الف- داشتن حداقل ۱۸ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۳)

ب- گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل ۹۰ درصد در طول دوره بین دو رتبه امتیاز هر سال نباید کمتر از ۸۵ باشد.

ت- کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات شاخص‌های صلاحیت‌های معلمی امتیاز هر یک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ۷۰ درصد باشد.

۵-رتبه (۵)

الف- داشتن حداقل ۲۴ سال تجربه و حداقل ۳ سال توقف در رتبه (۴)

ب- گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل ۹۰ درصد در طول دوره بین دو رتبه امتیاز هر سال نباید کمتر از ۸۰ باشد.

ت- کسب حداقل ۸۵ درصد از امتیازات شاخص‌های صلاحیت‌های معلمی امتیاز هر یک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ۸۰ درصد باشد.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی