فرارو | خطر تعطیلی برخی پمپ بنزین‌ها
کد خبر: ۴۳۸۶۲۷

خطر تعطیلی برخی پمپ بنزین‌ها

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت و وزارت نفت باید برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از جایگاه‌داران و جلوگیری از تعطیلی آنان انجام دهد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۸ - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

حسن بهرام نیا با اشاره به ضرورت حمایت دولت از جایگاه‌داران سوخت، بیان کرد: با توجه به آمار ارائه شده مصرف بنزین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و به همین نسبت میزان عرضه سوخت توسط جایگاه‌داران کاهش یافته است. کاهش ۵۰ درصدی مصرف بنزین به طور مستقیم بر روی درآمد جایگاه‌داران تاثیر گذاشته و آن‌ها را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

وی در گفت و با ایسنا، در ادامه اظهار کرد: جایگاه‌داران هزینه‌های مختلفی اعم از پرداخت حقوق کارگران و خرید تجهیزات دارند و با کاهش درآمد به دنبال کاهش مصرف بنزین با مشکل روبه رو شده‌اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید بسته‌های حمایتی برای جایگاه‌داران در این ایام در نظر بگیرد. این بسته‌های حمایتی نیز باید تعریف شود. دولت و وزارت نفت باید برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از جایگاه‌داران و جلوگیری از تعطیلی آنان انجام دهد.

مجله فرارو