فرارو | جدول زمانی پخش زنده دروس روز سه‌شنبه
کد خبر: ۴۳۷۴۳۵

جدول زمانی پخش زنده دروس روز سه‌شنبه

جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۷ - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت اعلام شد.

جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی ونگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش١ پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۵ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٢ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۲۲:۳۰ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ۹:۳۰ درس اصول عقاید١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس تاریخ اسلام١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

١٠: ٣٠ تا ۱٠:۵۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پایه ۱١- بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش

۵۵: ١٠ تا ۱۱:۲۰ درس آب، خاک و گیاه -پایه١٠ - کشت و نگهداری گیاهان -رشته‌های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه‌ای

٢٠: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری‌های نوین - پایه١١ - از ایده تا محصول - درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش

۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط مؤثر پایه١٠- ارتباط کسب و کار -رشته‌های زمینه خدمات- شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

برچسب ها: جامعه آموزش تحصیل
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین