فرارو | (تصاویر) چهره انسان پس از یک قرن؛ افرادی که بیش از ۱۰۰ سال زندگی کردند
کد خبر: ۴۳۳۳۴۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
باب وایتون اهل انگلیس متولد 29 مارس 1908 با 111 سال سن
باب وایتون اهل انگلیس متولد 29 مارس 1908 با 111 سال سن
شیتتسو واتانابه متولد 5 مارس 1907، مرگ 23 فوریه 2020 در 112 سالگی
شیتتسو واتانابه متولد 5 مارس 1907، مرگ 23 فوریه 2020 در 112 سالگی
کان تاناکا متولد 2 ژانویه 1903 اهل ژاپن با 117 سال سن
کان تاناکا متولد 2 ژانویه 1903 اهل ژاپن با 117 سال سن
خولیا فلوری کلک اهل بولیوی متولد 26 اکتبر 1900 با 119 سال سن
خولیا فلوری کلک اهل بولیوی متولد 26 اکتبر 1900 با 119 سال سن
ساپارمن سودیمجو اهل اندونزی متولد 31 دسامبر 1870، مرگ 30 آوریل 2017 در سن 146 سالگی
ساپارمن سودیمجو اهل اندونزی متولد 31 دسامبر 1870، مرگ 30 آوریل 2017 در سن 146 سالگی
 کوکا استامبولووا اهل روسیه متولد 1 ژوئن 1889، مرگ 27 ژانویه 2019 در سن 129  سالگی
کوکا استامبولووا اهل روسیه متولد 1 ژوئن 1889، مرگ 27 ژانویه 2019 در سن 129 سالگی
تانزیلیا بیسمبایوا اهل روسیه متولد 14 مارس 1896، مرگ اکتبر 2019 در سن 123 سالگی
تانزیلیا بیسمبایوا اهل روسیه متولد 14 مارس 1896، مرگ اکتبر 2019 در سن 123 سالگی
ژان کالمن اهل فرانسه متولد 21 فوریه 1875، مرگ 4 اگوست 1997 در سن 122 سالگی
ژان کالمن اهل فرانسه متولد 21 فوریه 1875، مرگ 4 اگوست 1997 در سن 122 سالگی
نابی تاجیما اهل ژاپن متولد 4 اگوست 1900، مرگ 21 اوریل 2018 در سن 117 سالگی
نابی تاجیما اهل ژاپن متولد 4 اگوست 1900، مرگ 21 اوریل 2018 در سن 117 سالگی
ماری لوئیز اهل کانادا متولد 29 اگوست 1880، مرگ 16 اوریل 1998 در سن 117 سالگی
ماری لوئیز اهل کانادا متولد 29 اگوست 1880، مرگ 16 اوریل 1998 در سن 117 سالگی
ویولت براون اهل جامائیکا متولد 10 مارس 1900، مرگ 15 سپتامبر 2017 در سن 117 سالگی
ویولت براون اهل جامائیکا متولد 10 مارس 1900، مرگ 15 سپتامبر 2017 در سن 117 سالگی
اما مارتینا مورانو اهل ایتالیا متولد 29 نوامبر 1899، مرگ 15 اوریل 2017 در سنل 117 سالگی
اما مارتینا مورانو اهل ایتالیا متولد 29 نوامبر 1899، مرگ 15 اوریل 2017 در سنل 117 سالگی
میسائو اوکاوا اهل ژاپن متولد 5 مارس 1898، مرگ اول اوریل 2015 در سن 117 سالگی
میسائو اوکاوا اهل ژاپن متولد 5 مارس 1898، مرگ اول اوریل 2015 در سن 117 سالگی
ماریا کاپوویلا اهل اکوادور متولد 14 سپتامبر 1889، مرگ 27 اوت 2006 در سن 116 سالگی
ماریا کاپوویلا اهل اکوادور متولد 14 سپتامبر 1889، مرگ 27 اوت 2006 در سن 116 سالگی
سوزانا جونز اهل آمریکا متولد 6 ژوئیه 1899، مرگ 12 می 2016 در سن 116 سالگی
سوزانا جونز اهل آمریکا متولد 6 ژوئیه 1899، مرگ 12 می 2016 در سن 116 سالگی
گرترود ویور اهل آمریکا متولد 4 ژوئیه 1898، مرگ 6 اوریل 2015 در سن 116 سالگی
گرترود ویور اهل آمریکا متولد 4 ژوئیه 1898، مرگ 6 اوریل 2015 در سن 116 سالگی
بس کوپر اهل آمریکا متولد 26 اگوست 1896، مرگ 4 دسامبر 2012 در سن 116 سالگی
بس کوپر اهل آمریکا متولد 26 اگوست 1896، مرگ 4 دسامبر 2012 در سن 116 سالگی
ژیرمون کیمورا اهل ژاپن متولد 19 اوریل 1897، مرگ 12 ژوئن 2013 در سن 116 سالگی
ژیرمون کیمورا اهل ژاپن متولد 19 اوریل 1897، مرگ 12 ژوئن 2013 در سن 116 سالگی
جرالین تالی اهل آمریکا متولد 23 می 1899، مرگ 17 ژوئن 2015 در سن 116 سالگی
جرالین تالی اهل آمریکا متولد 23 می 1899، مرگ 17 ژوئن 2015 در سن 116 سالگی
کریستین مورتنسن اهل دانمارک متولد 16 اگوست 1882، مرگ 25 آوریل 1998 در سن 115 سالگی
کریستین مورتنسن اهل دانمارک متولد 16 اگوست 1882، مرگ 25 آوریل 1998 در سن 115 سالگی
برنیس مادگان اهل آمریکا متولد 24 ژوئیه 1899، مرگ 3 ژانویه 2015 در سن 115 سالگی
برنیس مادگان اهل آمریکا متولد 24 ژوئیه 1899، مرگ 3 ژانویه 2015 در سن 115 سالگی
گرترود بینز اهل آمریکا، متولد 6 آوریل 1894، مرگ 11 سپتامبر 2009 در سن 115 سالگی
گرترود بینز اهل آمریکا، متولد 6 آوریل 1894، مرگ 11 سپتامبر 2009 در سن 115 سالگی
هونورین روندلو اهل فرانسه متولد 28 ژوئیه 1903، مرگ 19 اکتبر 2017 در سن 114 سالگی
هونورین روندلو اهل فرانسه متولد 28 ژوئیه 1903، مرگ 19 اکتبر 2017 در سن 114 سالگی
یسرائیل کریستال اهل اسرائیل متولد 15 سپتامبر 1903، مرگ 11 اگوست 2017 در سن 113 سالگی
یسرائیل کریستال اهل اسرائیل متولد 15 سپتامبر 1903، مرگ 11 اگوست 2017 در سن 113 سالگی
ماسازو نوناکا اهل ژاپن متولد 25 ژوئیه 1905، مرگ 20 ژانویه 2019 در سن 113 سالگی
ماسازو نوناکا اهل ژاپن متولد 25 ژوئیه 1905، مرگ 20 ژانویه 2019 در سن 113 سالگی
فرانسیسکو اولیورا اهل اسپانیا متولد 13 دسامبر 1904، مرگ 29 ژانویه 2018 در سن 113 سالگی
فرانسیسکو اولیورا اهل اسپانیا متولد 13 دسامبر 1904، مرگ 29 ژانویه 2018 در سن 113 سالگی
یاسوتارو کوید اهل ژاپن متولد 13 مارس 1903، مرگ 19 ژانویه 2016 در سن 112 سالگی
یاسوتارو کوید اهل ژاپن متولد 13 مارس 1903، مرگ 19 ژانویه 2016 در سن 112 سالگی
ریچارد اورتون اهل آمریکا متولد 11 می 1906، مرگ 27 دسامبر 2018 در سن 112 سالگی
ریچارد اورتون اهل آمریکا متولد 11 می 1906، مرگ 27 دسامبر 2018 در سن 112 سالگی
ساکاری ساروی اهل ژاپن متولد 5 فوریه 1903، مرگ 5 ژوئیه 2015 در سن 112 سالگی
ساکاری ساروی اهل ژاپن متولد 5 فوریه 1903، مرگ 5 ژوئیه 2015 در سن 112 سالگی
ادنا پارکر اهل آمریکا متولد 30 اوریل 1893، مرگ 26 ژوئیه 2008 در سن 115 سالگی
ادنا پارکر اهل آمریکا متولد 30 اوریل 1893، مرگ 26 ژوئیه 2008 در سن 115 سالگی
پربیننده ترین
پر بحث ترین
پاورقی
گزارش تصویری
بورس موبایل ویو