فرارو | مقایسه قیمت بسته‌های اینترنت ایرانسل، همراه اول و رایتل
اگر اهل شب‌زنده‌داری هستید، رایتل حسابی هوایتان را دارد، چراکه اغلب بسته‌های اینترت بلندمدت این اپراتور همراه با حجم هدیه شبانه عرضه می‌شود. در طرف مقابل اگر نمی‌خواهید پول اضافه برای حجم شبانه خرج کنید، احتمالا بسته‌های همراه اول و ایرانسل برایتان جذاب‌تر باشد. بسته‌های اینترنت همراه اول تنوع کمتری دارند و در طرف مقابل بسته‌های متنوع ایرانسل ممکن است شما را گیج کند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۱ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
فرارو- مقایسه بسته‌های اینترنت سه اپراتور تلفن همراه نشان می‌دهد این اپراتورها تمایل چندانی به رقابت با یکدیگر ندارند. چراکه در بین انبوه بسته‌های اینترنت ارائه شده توسط این اپراتورها به سختی می‌توان حتی دو مورد بسته مشابه هم پیدا کرد. با این حال تا حدودی با بررسی قیمت بسته‌های کم‌حجم و پرحجم اینترنت این سه اپراتور می‌توان به قیمت در نظر گرفته شده توسط هر کدام از آنها پی برد. اگر اهل شب‌زنده‌داری هستید، رایتل حسابی هوایتان را دارد، چراکه اغلب بسته‌های اینترت بلندمدت این اپراتور همراه با حجم هدیه شبانه عرضه می‌شود. در طرف مقابل اگر دل خوشی از اینترنت شبانه ندارید و نمی‌خواهید پول اضافه برای آن خرج کنید، احتمالا بسته‌های همراه اول و ایرانسل برایتان جذاب‌تر باشد. بسته‌های اینترنت همراه اول تنوع کمتری دارند، اما موقع انتخاب گیجتان نمی‌کند. در طرف مقابل بسته‌های اینترنت ایرانسل تنوع بیشتری دارد و ممکن است فرآیند انتخاب بسته اینترنت مورد نظر برایتان ساعت‌ها طول بکشد. 
 

قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول

بسته‌های اینترنت همراه اول از نظر تعداد تنوع خیلی کمتری نسبت به دو اپراتور ایرانسل و رایتل دارند. شاید این موضوع باعث کمتر شدن حق انتخاب مشتری شود، اما نکته مثبتی هم دارد. وقتی فهرست بسته‌های اینترنت همراه اول را نگاه کنید کمتر گیج خواهید شد. چراکه اینجا دیگر خبری از اینترنت شبانه نیست. البته همچنان جای خالی بسته‌های نامحدود ساعتی اینترنت همراه اول به چشم می‌آید.

قیمت بسته‌های یک روزه کم‌حجم همراه اول تقریبا ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت تمام می‌شود. چراکه یک بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. اگر سراغ بسته‌های حجیم بروید، قیمت هر گیگابایت به سه هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند. بسته سه گیگابایتی اینترنت همراه اول ۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد.

در بین بسته‌های هفت روزه، آن‌هایی که حجم کمتری دارند تقریبا ۲۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری شده‌اند و قیمت بسته‌های حجیم به سه هزار و ۲۵۰ تومان به ازای هر گیگابایت می‌رسد. بسته‌های یک ماهه با حجم کم همراه اول حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند. اگر سراغ بسته‌های حجیم بروید، قیمت هر گیگابایت رقمی حدود دو هزار و ۴۶۰ تومان محاسبه می‌شود. البته در صورت تمایل می‌توانید سراغ بسته‌های ترکیبی اینترنت داخلی و بین‌المللی هم بروید.

با بالا رفتن مدت زمان بسته و حجم آن قیمت‌ها صرفه بیشتری پیدا می‌کنند. برای مثال در بسته ۱۲ گیگابایتی دو ماهه، قیمت هر گیگابایت حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شده، اما این رقم برای بسته یک ساله ۷۰ گیگابایتی به دو هزار و ۲۷۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.
 

فهرست بسته‌های اینترنت همراه اول مطابق جدول زیر است: (آخرین بازبینی: بهمن‌ماه ۹۸)

اعتبار حجم توضیحات قیمت
یک روزه ۶۰ مگابایت ویژه سیمکارت اعتباری  ۱,۶۰۰ تومان
یک روزه ۱۵۰ مگابایت ویژه سیمکارت اعتباری  ۲,۷۰۰ تومان
یک روزه ۲۵۰ مگابایت -  ۳,۶۰۰ تومان
یک روزه ۵۰۰ مگابایت -  ۴,۹۰۰ تومان
یک روزه ۷۵۰ مگابایت -  ۵,۹۰۰ تومان
یک روزه یک گیگابایت -  ۶,۴۰۰ تومان
یک روزه دو گیگابایت - ۸,۴۰۰ تومان
یک روزه سه گیگابایت - ۹,۹۰۰ تومان
هفت روزه ۲۰۰ مگابایت - ۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه ۳۰۰ مگابایت - ۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۵۰۰ مگابایت - ۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۷۵۰ مگابایت - ۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه ۱.۵ گیگابایت - ۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه ۲.۵ گیگابایت - ۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزه سه گیگابایت - ۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه چهار گیگابایت - ۱۶,۰۰۰ تومان
هفت روزه شش گیگابایت - ۱۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه یک گیگابایت به علاوه ۱۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۰,۴۰۰ تومان
یک ماهه دو گیگابایت به علاوه ۲۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماهه چهار گیگابایت به علاوه ۴۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماهه پنج گیگابایت به علاوه ۵۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهه هفت گیگابایت به علاوه ۷۰۰ مگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰ گیگابایت به علاوه یک گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۱۵ گیگابایت به علاوه ۱،۵ گیگابایت هدیه صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۳۶,۹۰۰ تومان
یک ماهه سه گیگابایت یک گیگابایت اینترنت بین الملل و دو گیگابایت اینترنت داخلی ۱۳,۹۰۰ تومان
یک ماهه شش گیگابایت دو گیگابایت اینترنت بین الملل و چهار گیگابایت اینترنت داخلی ۱۸,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۱۵ گیگابایت پنج گیگابایت اینترنت بین الملل و۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی ۲۹,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۷.۵ گیگابایت  ۲.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و پنج گیگابایت اینترنت داخلی ۲۰,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰.۵ گیگابایت  ۳.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و هفت گیگابایت اینترنت داخلی ۲۴,۴۰۰ تومان
یک ماهه ۲۲.۵ گیگابایت  ۷.۵ گیگابایت اینترنت بین الملل و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی ۳۶,۹۰۰ تومان
دو ماهه ۱۲ گیگابایت - ۴۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه ۱۸ گیگابایت - ۵۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۱۶ گیگابایت - ۴۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۲۵ گیگابایت - ۶۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۳۵ گیگابایت - ۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه ۱۵ گیگابایت -  ۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه ۲۵ گیگابایت - ۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۳۵ گیگابایت - ۹۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۵۰ گیگابایت - ۱۱۹,۰۰۰ تومان
یک ساله ۴۵ گیگابایت - ۱۱۲,۰۰۰ تومان
یک ساله ۷۰ گیگابایت - ۱۵۹,۰۰۰ تومان
 

قیمت بسته‌های اینترنت ایرانسل

بسته‌های اینترنت ایرانسل از نظر تعداد تنوع خیلی بیشتری نسبت به همراه اول دارند. در بین اپراتور‌ها کمتر می‌توان بسته‌های اینترنت مشابه با قیمت متفاوت پیدا کرد و عموما بسته‌ها را طوری ارائه می‌کنند که با یکدیگر همپوشانی نداشته باشد. 
 
یکی از نقاط قوت بسته‌های ایرانسل ارائه اینترنت با حجم بالا یا حتی نامحدود ساعتی است. بسته‌هایی که در همراه اول شاهدشان نیستیم و بیشتر به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند در مدت محدود دانلود‌های حجیم داشته باشند یا ویدیو آنلاین تماشا کنند.

بسته‌های اینترنت یک روزه ایرانسل برای حجم‌های کوچک حدود ۲۷ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند. مثلا بسته ۶۰ مگابایتی هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود. این نرخ برای بسته‌های یک روزه با حجم زیاد به سه هزار و ۷۶۰ تومان به ازای هر گیگابایت کاهش پیدا می‌کند. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایتی ۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد.

اینترنت سه روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک ۲۳ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند و این نرخ برای حجم‌های بزرگ به چهار هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد. مثلا بسته ۲.۵ گیگابایت سه روزه ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. در بین بسته‌های هفتگی اینترنت ایرانسل، بسته‌هایی که حجم کمی دارند، ۲۲ هزار تومان به ازای هر گیگابات قیمت‌گذاری شده و بسته‌های هفتگی با حجم زیاد سه هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری می‌شوند.

بسته‌های اینترنت ۱۵ روزه ایرانسل در حجم‌های کوچک حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت دارند و این نرخ برای حجم‌های بزرگ به سه هزار و ۷۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند. قیمت بسته‌های یک ماهه با حجم کم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت است و این رقم با افزایش حجم بسته به سه هزار تومان برای هر گیگابایت کاهش پیدا می‌کند. به‌صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت حجیم و طولانی مدت ایرانسل، بسته یک ساله ۷۲ گیگابایتی است که ۱۵۵ هزار تومان قیمت دارد و نرخ هر گیگابایت در این بسته دو هزار و ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. عموما ایرانسل قیمت هر گیگابایت اینترنت عادی را برای بسته‌های حجیم با مدت کمتر از یک ماه حدود سه هزار تومان در نظر می‌گیرد.
 

فهرست بسته‌های اینترنت ایرانسل مطابق جدول زیر است: (آخرین بازبینی: بهمن‌ماه ۹۸)

اعتبار حجم توضیحات قیمت
ساعتی نامحدود یک ساعت (دو تا هشت صبح) ۹۰۰ تومان
ساعتی نامحدود دو ساعت (دو تا هشت صبح) ۱,۵۰۰ تومان
ساعتی نامحدود سه ساعت (دو تا هشت صبح) ۲,۰۰۰ تومان
ساعتی یک گیگابایت یک ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد) ۲,۰۰۰ تومان
ساعتی دو گیگابایت دو ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد) ۳,۰۰۰ تومان
ساعتی سه گیگابایت سه ساعت (هشت صبح تا دو بامداد روز بعد) ۴,۰۰۰ تومان
یک روزه ۶۰ مگابایت - ۱,۶۰۰ تومان
یک روزه ۱۰۰ مگابایت - ۲,۲۰۰ تومان
یک روزه ۱۸۰ مگابایت ۶۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۲۰ مگابایت اینترنت داخلی ۲,۳۰۰ تومان
یک روزه ۳۰۰ مگابایت ۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۳,۲۰۰ تومان
یک روزه ۲۰۰ مگابایت - ۳,۲۰۰ تومان
یک روزه ۳۰۰ مگابایت - ۳,۹۰۰ تومان
یک روزه ۴۰۰ مگابایت - ۴,۵۰۰ تومان
یک روزه ۶۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۴,۵۰۰ تومان
یک روزه ۹۰۰ مگابایت ۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۵,۳۰۰ تومان
یک روزه ۷۵۰ مگابایت - ۵,۷۰۰ تومان
یک روزه ۱۲۰۰ مگابایت ۴۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۸۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۶,۰۰۰ تومان
یک روزه ۲۲۵۰ مگابایت ۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.۵ گیگابایت اینترنت داخلی ۷۴۰۰ تومان
یک روزه ۱.۵ گیگابایت - ۷,۴۰۰ تومان
یک روزه ۱.۵ گیگابایت ۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح) ۹۰۰ تومان
یک روزه ۲.۵ گیگابایت - ۹,۴۰۰ تومان
یک روزه ۴.۵ گیگابایت ۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی ۱۰,۵۰۰ تومان
یک روزه یک گیگابایت دو تا هفت صبح ۹۰۰ تومان
یک روزه ۵۰۰ مگابایت دو تا هفت صبح ۵۰۰ تومان
یک روزه نامحدود بسته یکروزه نامحدود (دو تا هفت صبح) ۲,۵۰۰ تومان
سه روزه ۱۵۰ مگابایت - ۳,۵۰۰ تومان
سه روزه ۲۵۰ مگابایت - ۴,۴۰۰ تومان
سه روزه ۴۰۰ مگابایت - ۵,۳۰۰ تومان
سه روزه ۷۵۰ مگابایت - ۶,۷۰۰ تومان
سه روزه ۱.۵ گیگابایت - ۹,۰۰۰ تومان
سه روزه ۲.۵ گیگابایت - ۱۱,۰۰۰ تومان
هفت روزه نامحدود بسته هفتگی نامحدود (دو تا هفت صبح) ۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۷.۵ گیگابایت ۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (دو تا هفت صبح) ۲,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۳۰۰ مگابایت ۱۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه ۲۰۰ مگابایت - ۴,۴۰۰ تومان
هفت روزه شش گیگابایت دو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۴,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۷.۵ گیگابایت ۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  پنج گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۳۰۰ مگابایت - ۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۶۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۶,۲۰۰ تومان
هفت روزه ۵۰۰ مگابایت - ۷,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۹۰۰ مگابایت ۳۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۶۰۰ مگابایت اینترنت داخلی ۷,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۷۵۰ مگابایت - ۸,۳۰۰ تومان
هفت روزه ۱.۵ گیگابایت ۵۰۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و یک گیگابایت اینترنت داخلی ۹,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۲۲۵۰ مگابایت ۷۵۰ مگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱.پنج مگابایت اینترنت داخلی ۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه ۱.۵ گیگابایت - ۱۰,۹۰۰ تومان
هفت روزه ۲.۵ گیگابایت - ۱۳,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۴.۵ گیگابایت ۱.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سه گیگابایت اینترنت داخلی ۱۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۷.۵ گیگابایت ۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و پنج گیگابایت اینترنت داخلی ۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزه پنج گیگابایت - ۱۸,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۱۰.۵ گیگابایت ۳.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هفت گیگابایت اینترنت داخلی ۲۲,۰۰۰ تومان
هفت روزه پنج گیگابایت دو تا هفت صبح ۲,۵۰۰ تومان
هفت روزه چهار گیگابایت شش صبح تا ۱۲ ظهر ۴,۵۰۰ تومان
هفت روزه شش گیگابایت شش صبح تا ۱۲ ظهر ۵,۵۰۰ تومان
هفت روزه دو گیگابایت دو تا هفت صبح ۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه ۴۰۰ مگابایت - ۷,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه ۷۵۰ مگابایت - ۹,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه ۱.۵ گیگابایت - ۱۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه ۲.۵ گیگابایت - ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه ۳.۵ گیگابایت - ۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه پنج گیگابایت - ۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۲۲.۵ گیگابایت ۷.۵ گیگابایت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت داخلی (۲تا هفت صبح) ۷,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰.۵ گیگابایت ۳.۵گیگابایت بین‌المللی و هفت گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۷,۵۰۰ تومان
یک ماهه نامحدود بسته ۳۰ روزه نامحدود (دو تا هفت صبح) ۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۵ گیگابایت پنج گیگابایت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت داخلی (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه یک گیگابایت به همراه ۱۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه یک گیگابایت - ۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه سه گیگابایت یک گیگابایت اینترنت بین‌المللی و دو گیگابایت اینترنت داخلی ۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماهه دو گیگابایت به همراه ۲۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماهه دو گیگابایت - ۱۴,۰۰۰ تومان
یک ماهه سه گیگابایت به همراه ۳۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه سه گیگابایت - ۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه شش گیگابایت دو گیگابایت اینترنت بین‌المللی و  چهار گیگابایت اینترنت داخلی ۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه چهار گیگابایت به همراه ۴۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه چهار گیگابایت - ۱۸,۵۰۰ تومان
یک ماهه پنج گیگابایت به همراه ۵۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه پنج گیگابایت - ۲۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۹ گیگابایت سه گیگابایت اینترنت بین‌المللی و شش گیگابایت اینترنت داخلی ۲۲,۵۰۰ تومان
یک ماهه هفت گیگابایت به همراه ۷۰۰ مگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه هفت گیگابایت - ۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۲ گیگابایت چهار گیگابایت اینترنت بین‌المللی و هشت گیگابایت اینترنت داخلی ۲۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۵ گیگابایت پنج گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی ۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰ گیگابایت به همراه یک گیگابایت هدیه (شش صبح تا ۱۲ ظهر) ۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰ گیگابایت - ۲۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۲۲.۵ گیگابایت ۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۱۵ گیگابایت اینترنت داخلی ۳۷,۰۰۰ تومان
یک ماهه هفت گیگابایت شش صبح تا ۱۲ ظهر ۷,۵۰۰ تومان
یک ماهه پنج گیگابایت دو تا هفت صبح ۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰ گیگابایت دو تا هفت صبح ۸,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۱۰ گیگابایت شش صبح تا ۱۲ ظهر ۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۳۰ گیگابایت دو تا هفت صبح ۹,۰۰۰ تومان
دو ماهه ۱۰ گیگابایت - ۳۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه ۱۵ گیگابایت - ۴۶,۰۰۰ تومان
دو ماهه ۳۰ گیگابایت ۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۰ گیگابایت اینترنت داخلی ۶۰,۰۰۰ تومان
دو ماهه ۲۰ گیگابایت - ۶۰,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۱۸ گیگابایت - ۴۷,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۲۴ گیگابایت - ۵۸,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۵۲.۵ گیگابایت ۱۷.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۳۵گیگابایت اینترنت داخلی ۷۹,۰۰۰ تومان
چهار ماهه ۱۵ گیگابایت - ۵۴,۰۰۰ تومان
چهار ماهه ۳۷.۵ گیگابایت ۱۲.۵ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۲۵ گیگابایت اینترنت داخلی ۷۸,۰۰۰ تومان
چهار ماهه ۲۵ گیگابایت - ۷۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۳۶ گیگابایت - ۹۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۷۲ گیگابایت ۲۴ گیگابایت اینترنت بین‌المللی و ۴۸ گیگابایت اینترنت داخلی ۱۱۵,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۴۸ گیگابایت - ۱۱۵,۰۰۰ تومان
یک ساله ۴۸ گیگابایت - ۱۲۰,۰۰۰ تومان
یک ساله ۱۰۸ گیگابایت ۳۶ گیگابایت اینترنت بین‌المللی با ۷۲ گیگابایت اینترنت داخلی ۱۵۵,۰۰۰ تومان
یک ساله ۷۲ گیگابایت - ۱۵۵,۰۰۰ تومان

قیمت بسته‌های اینترنت رایتل

اگر شب زنده‌دار هستید، بسته‌های اینترنت رایتل برای شما طراحی شده‌اند. در غیر این صورت احتمالا زیاد دل خوشی از حجم اینترنت شبانه این اپراتور نداشته باشید. اغلب بسته‌های اینترنت رایتل به همراه حجم شبانه عرضه می‌شوند و کسی که صرفا بخواهد در روز از اینترنت همراه استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت مبلغ برای حجم شبانه بسته‌ها ندارد. برای مثال رایتل در یکی از بسته‌های اینترنت بلندمدت خود، ۱۰ گیگابایت اینترنت یک ساله را همراه به ۱۵۰ گیگابایت اینترنت شبانه عرضه کرده و آن را ۵۲ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.

با وجود پر رنگ بودن حضور حجم‌های شبانه در بسته‌های اینترنت رایتل، قیمت بسته‌ها در برخی موارد تفاوت چندانی با دیگر اپراتور‌ها ندارد و حتی در برخی موارد ارزان‌تر محاسبه می‌شود. برای مثال در بسته‌های یک روزه کم حجم، هر گیگابایت حدود ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و این رقم در بسته‌های پرحجم به حدود سه هزار تومان به ازای هر گیگابایت می‌رسد.  

بسته‌های سه روزه اینترنت رایتل در حجم‌های کم حدود ۱۴ هزار تومان به ازای هر گیگابایت فروخته می‌شوند. مثلا بسته سه روزه ۳۵۰ مگابایتی، پنج هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد. در طرف مقابل بسته‌های پرحجم سه روزه با نرخ سه هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری شده‌اند. اگر سراغ بسته‌های هفت روزه اینترنت رایتل بروید، قیمت بسته‌های کم‌حجم هر گیگابایت اینترنت ۲۲ هزار تومان در نظر گرفته شده و این رقم برای بسته‌های پرحجم به چهار هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت می‌رسد. باید توجه داشته باشید که چنین بسته‌ای اینترنت شبانه هم دارد، اما در محاسباتمان آن را لحاظ نکرده‌ایم.  

در بین بسته‌های بلند مدت با اعتبار بیش از یک ماه، حجم شبانه بسته‌ها سر به فلک می‌کشد و دیگر نمی‌توان شیوه قیمت‌گذاری حجم روزانه اینترنت را محاسبه کرد. برای مثال بسته ۲۰۰ مگابایتی یک ماهه اینترنت رایتل همراه با ۱۰ گیگابایت اینترنت شبانه عرضه شده و پنج هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. پرحجم‌ترین بسته اینترنت رایتل مربوط به بسته ۲۰۰ گیگابایتی یک ساله است که همراه با ۱۵۰ گیگابایت اینترنت شبانه عرضه می‌شود و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در چنین بسته‌ای اگر صرفا حجم روزانه را مبنای محاسبه قرار دهیم، هر گیگابایت اینترنت دو هزار تومان قیمت‌گذاری شده که رقم پایین‌تری نسبت به بسته‌های یک ساله دیگر اپراتور‌های موبایل است.  

 

فهرست بسته‌های اینترنت رایتل مطابق جدول زیر است: (آخرین بازبینی: بهمن‌ماه ۹۸)

مدت  حجم توضیحات قیمت
نیم ساعت نامحدود شبانه ۵۰۰ تومان
نیم ساعت نامحدود - ۲,۵۰۰ تومان
چهار ساعت نامحدود شبانه ۲,۷۰۰ تومان
سه ساعت نامحدود - ۶,۰۰۰ تومان
یک روزه ۴۰ مگابایت - ۱,۲۰۰ تومان
یک روزه ۱۰۰ مگابایت به علاوه ۱۰۰ مگابایت شبانه ۲,۱۰۰ تومان
یک روزه ۱۵۰ مگابایت - ۲,۳۰۰ تومان
یک روزه ۲۰۰ مگابایت به علاوه ۳۰۰ مگابایت شبانه ۳,۰۰۰ تومان
یک روزه ۲۵۰ مگابایت - ۳,۵۰۰ تومان
یک روزه ۳۰۰ مگابایت به علاوه ۷۰۰ مگابایت شبانه ۳,۹۰۰ تومان
یک روزه ۱.۲ گیگابایت - ۶,۴۰۰ تومان
یک روزه سه گیگابایت - ۹,۰۰۰ تومان
یک روزه یک گیگابایت شبانه ۷۰۰ تومان
یک روزه نامحدود شش صبح تا ۱۲ ظهر ۲,۰۰۰ تومان
سه روزه ۳۰۰ مگابایت به علاوه ۶۰۰ مگابایت شبانه ۵,۰۰۰ تومان
سه روزه ۳۵۰ مگابایت - ۵,۲۰۰ تومان
سه روزه ۵۰۰ مگابایت ویژه رایتل من ۵,۷۰۰ تومان
سه روزه ۷۰۰ مگابایت به علاوه ۸۰۰ مگابایت شبانه ۶,۰۰۰ تومان
سه روزه ۱.۵ گیگابایت ویژه رایتل من ۸,۲۰۰ تومان
سه روزه سه گیگابایت - ۱۱,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۱۰۰ مگابایت - ۲,۲۰۰ تومان
هفت روزه ۱۵۰ مگابایت به علاوه ۱۵۰ مگابایت شبانه ۳,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۲۰۰ مگابایت - ۴,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۳۰۰ مگابایت - ۵,۲۰۰ تومان
هفت روزه ۶۰۰ مگابایت به علاوه یک گیگابایت شبانه ۷,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۷۰۰ مگابایت - ۸,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۱.۲ گیگابایت به علاوه پنج گیگابایت شبانه ۱۰,۰۰۰ تومان
هفت روزه ۲.۵ گیگابایت به علاوه پنج گیگابایت شبانه ۱۲,۵۰۰ تومان
هفت روزه ۳.۵ گیگابایت به علاوه ۳.۵ گیگابایت شبانه ۱۵,۰۰۰ تومان
هفت روزه سه گیگابایت شبانه ۱,۵۰۰ تومان
هفت روزه نامحدود شش صبح تا ۱۲ ظهر ۷,۵۰۰ تومان
۱۰ روزه ۳۵۰ مگابایت - ۶,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه ۱۲ گیگابایت شش صبح تا ۱۲ ظهر ۵,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه ۲۰۰ مگابایت - ۴,۴۰۰ تومان
۱۵ روزه ۵۰۰ مگابایت - ۷,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه ۱.۵ گیگابایت - ۱۱,۵۰۰ تومان
۱۵ روزه سه گیگابایت - ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵ روزه پنج گیگابایت - ۱۷,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۲۰۰ مگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه ۵,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۳۰۰ مگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه ۵,۹۰۰ تومان
یک ماهه ۳۰ گیگابایت شبانه ۷,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۴۰ گیگابایت شبانه ۱۰,۰۰۰ تومان
یک ماهه یک گیگابایت به علاوه ۱۲ گیگابایت شبانه ۱۰,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱.۵ گیگابایت به علاوه ۱۳ گیگابایت شبانه ۱۲,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱.۵ گیگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۱۲,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۲.۵ گیگابایت به علاوه ۱۵ گیگابایت شبانه ۱۵,۵۰۰ تومان
یک ماهه سه گیگابایت به علاوه ۱۶ گیگابایت شبانه ۱۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۳.۵ گیگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه ۱۷,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۴.۵ گیگابایت به علاوه ۱۹ گیگابایت شبانه ۱۹,۵۰۰ تومان
یک ماهه هفت گیگابایت به علاوه ۲۴ گیگابایت شبانه ۲۴,۵۰۰ تومان
یک ماهه هشت گیگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه ۲۶,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۱۲ گیگابایت به علاوه ۳۴ گیگابایت شبانه ۳۲,۵۰۰ تومان
یک ماهه ۲۴ گیگابایت به علاوه ۵۸ گیگابایت شبانه ۴۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۳۰ گیگابایت به علاوه ۱۰ گیگابایت شبانه ۵۹,۰۰۰ تومان
یک ماهه ۱۳ گیگابایت شبانه ۳,۰۰۰ تومان
یک ماهه نامحدود ساعت سه بامداد تا ۹ صبح ۱۵,۰۰۰ تومان
سه ماهه چهار گیگابایت به علاوه ۴۰ گیگابایت شبانه ۲۴,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۹ گیگابایت به علاوه ۴۹ گیگابایت شبانه ۳۲,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۱۵ گیگابایت به علاوه ۵۵ گیگابایت شبانه ۴۳,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۲۱ گیگابایت به علاوه ۶۱ گیگابایت شبانه ۵۳,۰۰۰ تومان
سه ماهه ۳۶ گیگابایت به علاوه ۷۶ گیگابایت شبانه ۷۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۹ گیگابایت به علاوه ۸۹ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۴۲,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۱۲ گیگابایت به علاوه ۸۰ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۴۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۱۸ گیگابایت به علاوه ۹۸ گیگابایت شبانه ۵۸,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۲۱ گیگابایت به علاوه ۱۰۱ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۷۰,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۴۲ گیگابایت به علاوه ۱۲۲ گیگابایت شبانه ۹۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۶۰ گیگابایت به علاوه ۱۴۰ گیگابایت شبانه ۱۳۹,۰۰۰ تومان
شش ماهه ۱۰۰ گیگابایت به علاوه ۱۸۰ گیگابایت شبانه ۱۹۹,۰۰۰ تومان
یک ساله ۱۰ گیگابایت به علاوه ۱۵۰ گیگابایت شبانه ۵۲,۰۰۰ تومان
یک ساله ۳۶ گیگابایت به علاوه ۱۵۰ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۹۹,۰۰۰ تومان
یک ساله ۴۲ گیگابایت به علاوه ۱۵۰ گیگابایت شبانه و هدیه مکالمه ۱۱۵,۰۰۰ تومان
یک ساله ۷۴ گیگابایت به علاوه ۱۵۰ گیگابایت شبانه ۱۵۵,۰۰۰ تومان
یک ساله ۲۰۰ گیگابایت به علاوه ۱۵۰ گیگابایت شبانه ۳۹۹,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

مجله خواندنی ها
پیشنهاد
برگزیده*
 
علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو تشریح کرد

 "بورس" تا کجا سود می‌دهد؟

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟
چند سوال بدون جواب درباره ویروس کرونا

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟

پربیننده ترین
بورس موبایل ویو