فرارو | شب اول قبر از چه کسانی سوال نمی‌شود؟

در قیامت شبی وجود ندارد و همه ایام روز، ظاهر و شفاف- است. در قیامت پرده‌ها کنار رفته و انسان قادر به دیدنِ حقیقت صحنه است. اگر پرده برای کسی کنار نرود، حقیقت بر او پوشیده است و ممکن است به قسمی از قیامت نائل شود که (همسو با جهنم باشد.) قیامت امروز نیز وجود دارد و با رشد انسان به مرور پرده‌ها از پیش چشم انسان کنار می‌رود تا حقیقت دیده شود.

استاد علوم ارتباطات و فلسفه دانشگاه امام صادق (ع) درتوضیح فلسفه مرگ وشب اول قبر، راه و مسیرآتی انسان را تاقیامت برآمده از شب اول قبر دانست و حب علی بن ابی طالب (ع) را تنها راه نجات زندگی اخروی عنوان کرد.

به گزارش رادیو گفتگو، محمد هادی همایون با حضور در برنامه "سوفیا" چرخه غیبت و ظهور را به‌سان یک سنت الهی تفسیر کرد و گفت: غیبت باید از انحصار یک زمان و یک رخداد خارج شود؛ چون این جریان استمرار داشته و تا قیامت ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای شب اول قبر و حقیقت ذاتی آن اظهار کرد: پرسش و سوالات شب اول قبر منحصر به مومنان محض و کافران محض است و اینان کسانی اند که تکلیف شان مشخص است.

همایون با اعلام اینکه پس از پرسش و پاسخ در شب اول قبر، جهت انسان برای آینده مشخص می‌شود، اظهار کرد: در روایات آمده است قبر برای مومن وسعت می‌یابد و دری به سمت بهشت برای او گشوده شده و ضمن دیدن بهشت، بدان سمت حرکت خواهد کرد.

حال برزخیان چگونه است؟

وی با بیان اینکه در شب اول قبر ورود به عرصه آینده برای فرد، کم کم مهیا می‌شود، گفت: ازافراد متوسط سوالی نمی‌شود، چون تکلیف و جهت گیری آنان روشن نیست.

همایون افزود: این افراد در فیلتر‌ها و صافی‌های برزخ وارد آمده و آنقدر پیش می‌روند تا برای سوال آماده شوند و تا قیامت تکلیف همگان روشن شده است.

وی ادامه داد: آن‌هایی که تکلیف روشنی دارند، در شب اول قبر مورد سوال قرار گرفته و در نتیجه برای ورود به عرصه رجعت آمادگی دارند.

امام عصر (عج) بر همه جهان و زمان‌ها مسلط است

همایون حقیقت سوالات شب اول قبر را، حب امیرالمومنین (ع) عنوان کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند کسی مرا جز مومنین محض دوست ندارد و کسی بغض مرا ندارد، جز کافر محض.

وی با بیان این مطلب به داستان غیبت برای افرادی که در حوزه کفر گرفتار آمده‌اند، خاطرنشان کرد:این افراد در فتنه و صافی‌های برزخ گرفتار می‌شوند. عده‌ای بقدری ایمان دارند که دوران غیبت را به منزله مشاهده، در می‌یابند.

همایون با اعلام اینکه دید مومنانه باید نسبت به امام عصر (عج) گسترش یابد، خاطرنشان کرد: امام عصر (عج) نباید در تمام سنین فرد و نیز از منظرِ ظاهر و غایب بودن ایشان، در ذهن مومن تفاوتی داشته باشد؛ چراکه امام بر همه جهان مسلط است.

قیامت شب ندارد

این استاد فلسفه تصریح کرد: غیبت، امام را از حد و حدود فهم ما جلوتر می‌برد و ما به سمت امام پیش می‌رویم تا جایی که در پشت سر امام حاضر شویم و این سیر تا دارالقرار–قیامت- ادامه دارد و این چرخه رشد بشر در سنت الهی است.

همایون افزود: در قیامت شبی وجود ندارد و همه ایام روز، ظاهر و شفاف- است. در قیامت پرده‌ها کنار رفته و انسان قادر به دیدنِ حقیقت صحنه است.

وی اضافه کرد: اگر پرده برای کسی کنار نرود، حقیقت بر او پوشیده است و ممکن است به قسمی از قیامت نائل شود که (همسو با جهنم باشد.) قیامت امروز نیز وجود دارد و با رشد انسان به مرور پرده‌ها از پیش چشم انسان کنار می‌رود تا حقیقت دیده شود.

ظهور، حرکت از ظاهر به باطن است

در بخشی دیگری از این گفتگو ابراهیم خانی- دکترای علم فلسفه و کلام- با برقراری ارتباط تلفنی با برنامه "سوفیا" غیبت و ظهور حضرت حجت (عج) را متاثر از عقبه هستی شناسانه فیلسوفان خواند و افزود: اینکه عالم و انسان چگونه تصور می‌شوند، در فهم در ظهور و غیبت تاثیر گذار است.

وی درک مادی صرف انسان را موجب ناممکن شدن فهم ظهور دانست و افزود: گاه با یک مطلب فهم عقلی صورت می‌گیرد و در خیال انسان، صورت‌گری شده و بر زبان جاری می‌گردد. ولی گاه از عالم محسوس، مطلبی به عالم معقول رخ می‌دهد؛ لذا آخر الزمان، گذر از ظواهر به سمت باطن عالم است و این مسیر برای همه اولیای الهی باز بوده.

خانی خاطرنشان کرد: ظهور حضرت حجت (عج) در صحنه حیات اجتماعی رقم می‌خورد؛ یعنی بشر به سطحی از شعور و آگاهی می‌رسد که به باطن عالم راه یافته و آن را در ک. می‌کند.

مجله خواندنی ها
پیشنهاد
برگزیده*
برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟
به بهانه ترس و اضطراب این روزهای‌مان از کرونا

برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟

پربیننده ترین
علی بابا از 30 بهمن تا 29 اسفند