bato-adv
bato-adv

دختران در چه شرایطی برای ازدواج نیاز به اجازه دادگاه دارند؟

دختران در چه شرایطی برای ازدواج نیاز به اجازه دادگاه دارند؟
اگر پدر با ازدواج دختر موافقت نکند یا اینکه امکان اخذ اجازه از پدر ممکن نباشد چه راهکاری از سوی قانون گذار برای ازدواج دختران در نظر گرفته شده است.
فرارو- ازدواج یک امر بسیار مهم و حساس در زندگی افراد است که اساس خانواده را تشکیل می‌دهد به همین دلیل در قانون هم به آن توجه شده است به طوری که به موجب قانون مدنی اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته شده است در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که اگر پدر با ازدواج دختر موافقت نکند یا اینکه امکان اخذ اجازه از پدر ممکن نباشد چه راهکاری از سوی قانون گذار برای ازدواج دختران در نظر گرفته شده است.

به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهریه‌ای که بین آن‌ها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

همان طور که می‌دانید در برخی موارد ممکن است پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت کند و از دادن اجازه امتناع کند در این خصوص راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.

لازم به ذکر است که فقط پدر یا جد پدری دارای اختیار و حق اجازه دادن برای ازدواج دختر هستند و موافقت هر یک از آنان برای ازدواج دختر کافی است؛ بنابراین هیچ شخص دیگری از جمله برادر، عمو، مادر، جد مادری و یا قیم اختیاری برای رضایت یا عدم رضایت برای ازدواج دختر نخواهند داشت.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به، ولی قهری (پدر یا جد پدری) دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند؛ بنابراین چنانچه آن‌ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد.
 
بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند البته ثبت چنین ازدواجی در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه خانواده است.
بیشتر بخوانید
البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تأکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل می‌کند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.


نمونه دادخواست اجازه ازدواج بدون اذن پدر

تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم بر اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اجازه مزبور بدون دلیل شرعی و قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

۱- فتوکپی مصدق شناسنامه

۲- فتوکپی توافقنامه اینجانب و همسر آینده در خصوص شروط دوازده گانه و مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …… فرزند …… دارای دانشنامه لیسانس…… با داشتن... سن قصد دارم با آقای…… فرزند….. متولد…… دارای مذهب……؛ و دارای شغل ….. که در خانواده‌ای هم سطح با خانواده اینجانب متولد گردیده و پایبند به مسائل شرعی و مذهبی می‌باشد ازدواج نمایم.

با کمال تاسف پدر اینجانب (خوانده) بدون دلیل شرعی و قانونی با ازدواج اینجانب با مشارالیه مخالفت می‌نماید و از دادن اذن جهت ازدواج امتناع می‌ورزد.

شخصی که قصد ازدواج با او را دارم شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را پذیرفته و تعهد به پرداخت ….. سکه بهار آزادی به عنوان مهریه نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست، با عنایت به مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج با نامبرده مورد استدعاست.
برچسب ها: ازدواج دادگاه
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین