فرارو | جولان بمب‌هاى متحرک در خیابان‌های شیراز!
کد خبر: ۴۲۲۷۹۹

جولان بمب‌هاى متحرک در خیابان‌های شیراز!

انفجار مرگبار کپسول هاى گاز مایع بار‌ها در منازل و خودرو‌ها حوادثى را به همراه داشــته اســت، اما هنوز عوامل بازدارنده آن کاملا مشخص نیست. آن طور که مدیرکل اســتاندارد فارس مى گوید: نصب و پُر کردن مخزن گازهــاى مایع در خودروها در حالى در مناطق مختلف دیده مى شــود که علاوه بر غیرقانونى بودن این کار، در واقع از کپســول هایى استفاده مى شود که حق مردم روستایى است که از نعمت گاز محروم هستند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۰۷ دی ۱۳۹۸

راننده مسافرکش کنار جاده فرعی در نزدیکی شیراز کپسول دوم را جدا و وسایل انتقال گاز را در عقب ماشین جاساز می‌کند و برای شروع روزی دیگر سوار خودرواش می‌شود؛ او خیلی خوب می‌داند که خطر در کمین است و بمب ساعتی‌ای که در صندوق عقب جا خوش کرده هر آن ممکن است عمل کند و فاجعه بیافریند، اما زندگی راه دیگری را نشانش نمی‌دهد با‌ید خطر کند و ریسک اتفاقات ناگوار را به جان بخرد. بنزین گران شده ... زن و بچه خرج دارد...

به گزارش ایلنا، داستان نصب ال پى جى بر روی خودرو‌ها موضوع جدیدى نیست، اما بسیارى از شهروندان پس از سهمیه‌بندى و اصلاح قیمت بنزین، تمایل بیشــترى به استفاده از دوگانه سوز کردن ماشین خود پیدا کرده‌اند؛ دغدغــه‌ای که آنان را از فکر کردن به فاجعه بزرگ‌تر غافل کرده است.

به تازگی تمایل به نصب سیلندر گاز مایع در خودرو‌ها بویژه تاکسی‌ها در شیراز به دلیل تقاضای بالا، بیشتر شده و درحالى نصب مخزن ال پی جى و قیمت قطعــات آن در ماه‌های اخیر افزایــش دو برابرى داشــته که بسیارى به نصب مخزن پرخطر گاز مایع روى آورده‌اند. بسیاری از صاحبان خودرو -بویژه تاکسی‌ها و پراید - برای انجام این کار، کپسول گاز را برعکس روی تکیه‌گاه فلزی قرار داده و با لوله‌ای تقریبا بلند آن را به سیلندر تعبیه شده در صندوق عقب خودروی‌شان وصل کرده و خود چند متری دورتر از ماشین می‌ایستند تا مخزن‌شان پر از گاز شود.

با قامت بلند و اندام لاغرش کپسول اول را جدا می‌کند و دومی را به همان شیوه به باک وصل می‌کند. مهران ۴۰ ساله حالا ۷ سالی می‌شود که از طریق مسافرکشی روزگار می‌گذراند. او دو فرزند دارد و هر روز برای تامین مخارج زندگی مجبور است ۱۲ ساعت در محدوده‌های مختلف شهر رانندگی کند.

بخاطر هزینه‌های زندگی مجبورم

این راننده تاکسی هفته‌ای ۳ بار برای پر کردن سیلندر گاز خودرو خود به محدوده‌ای از شهر در انتهای ماذون قشقایی که ترددی در آنجا وجود ندارد می‌رود و سپس آستین‌ها را بالا زده و با شیوه دستی سیلندر ماشین اش را پر می‌کند.

شیوه‌ای که به گفته خود او یکی از خطرناک‌ترین روش‌های تامین سوخت است، اما برای کم کردن هزینه خانوار مجبور است این ریسک را به جان بخرد. او می‌گوید وقتی نمی‌تواند بنزین لیتری ۳ هزارتومان در باک ماشین‌اش بریزد ناگزیر از گاز مایع آن هم نه به شیوه استاندارد که به صورت ال پی جی استفاده می‌کند.

مهران بار‌ها انفجار کپسول‌هایی که در حین عملیات انتقال گاز منفجر شده اند را به چشم دیده است و می‌گوید: بعضی مواقع رانندگان خودرو‌هایی که به این محل برای پر کردن سیلندر گاز می‌آیند به دلیل آنکه از تجربه کافی برخوردار نیستند تمام زندگی شان را از دست می‌دهند در مواقعی حتی خودرو به یکباره آتش گرفته و منفجر می‌شود.

فاجعه، اما آنجا وخیم‌تر می‌شود که انفجار کپسول‌های LPG در حین حرکت و با چند سرنشین خودرو روی می‌دهد. چند سرنشین که در عین سلامت و هوشیاری بر یک چشم بر هم زدن در یک اتاقک بسته زندگی شان به پایان می‌رسد.

مهران می‌گوید: متاسفانه این سوخت جایگزین روش‌هاى اســتاندارد شــده و کارگاه‌های ســیار در حاشیه شهر‌ها اقدام به نصب گاز مایع بــر روى خودرو‌ها می‌کنند.

نصب گاز مایع در خودرو غیرقانونى و خلاف است

انفجار مرگبار کپسول هاى گاز مایع بار‌ها در منازل و خودرو‌ها حوادثى را به همراه داشــته اســت، اما هنوز عوامل بازدارنده آن کاملا مشخص نیست. آن طور که مدیرکل اســتاندارد فارس مى گوید: نصب و پُر کردن مخزن گازهــاى مایع در خودروها در حالى در مناطق مختلف دیده مى شــود که علاوه بر غیرقانونى بودن این کار، در واقع از کپســول هایى استفاده مى شود که حق مردم روستایى است که از نعمت گاز محروم هستند.

مرتضى رهنما با تاکید بر غیر اســتاندارد بودن گاز مایع براى خودرو مى‌گوید: در واقع گاز مایع مربوط به خودرو نیست و بسیار خطرناک است.

وى با بیان اینکه عمده کارگاه‌هاى گاز مایع ال پى جى به صورت زیرزمینى و ســیار است، عنوان مى‌کند: این کارگاه‌ها درحالى به صورت غیر رسمى و غیر قانونى کار مى‌کنند که امکان شناسایى آن‌ها وجود ندارد.

به گفته مدیرکل اســتاندارد فارس، بخشــى از این نوع گاز مایع حتى در منازل مسکونى تولید مى‌شود که به هیچ وجه شــناخته شده نیست، مگر اینکه شهروندان این موضوع را اطلاع رســانى کننــد.

رهنما با بیان اینکه کارگاه‌هاى ســیار در حاشیه جاده و خیابان‌ها اقدام به نصب و ســوخت گیرى مى‌کنند، خاطرنشــان مى‌کند: این کارگاه‌ها در مجموع جاى ثابتى ندارند و به همین دلیل امکان تعقیب آن‌ها وجود ندارد.

مراکز ال پى جى بدون مجوز و فاقد استاندارد هستند

وى با اشاره به تعداد بالاى چنین مراکز غیرمجازى مى گوید: بیش از ۹۰ درصد مراکز ال پى جى مجوز ندارند و حتى آنهایى که مجوز دارند از لحاظ استاندارد مورد تایید نهایى نیستند.

مدیرکل استاندارد فارس خاطرنشان مى‌کند: حتــى حیطه کارى چنین کارگاه‌هایى در مناطق خاص نیست و به همین دلیل امکان شناسایى و برخورد قانونى وجود ندارد؛ این درحالى است که خطر انفجار ناگهانى مخزن ال پى جى و گاز مایع، همچنان جان شــهروندان را تهدید مى کند.

افزایـش ۲۵ درصدى مصرف گاز توسـط خودروهاى گازسوز

مدیر عامل شرکت تولید و پخش فرآورده‌هاى نفتى منطقه فارس نیز با اشاره به بهبود جایگاه‌هاى سوخت CNG در فارس مى گوید: مصرف گاز CNG در اســتان فارس پس از اجراى طرح مدیریت مصرف ســوخت و سهمیه بندى بنزین ۲۵ درصد افزایش داشته است.

امیر بنى‌کریمى با اشاره به نزدیک شدن به هدف‌گذارى رشد سهم مصرف CNG در سبد سوخت کشور عنوان مى‌کنــد: بخشــى از افزایش تقاضا براى سـوخت CNG پس از طرح مدیریت مصرف سوخت در فارس به وجــود آمد که در کنار آن بهبود و افزایش جایگاه هاى سوخت CNG را مد نظر قرار دادیم.

بــه گفته وی درحال حاضر ۱۲۸ جایگاه سوخت CNG در سطح استان فعال است که ۴ جایگاه دیگر نیز در حال احداث است.

صداى مهیب انفجار ناگهانى خودرو، بار‌ها خطرات ســوخت ال پى جى را نشان داده است، اما این موضوع نه تنها باعث کاهش نصب نشده، بلکه تعداد کارگاه هاى غیر مجاز و زیر زمینى هر روز در حال افزایش است.

راننده مسافرکش کنار جاده فرعی در نزدیکی شیراز کپسول دوم را جدا و وسایل انتقال گاز را در عقب ماشین جاساز می‌کند و برای شروع روزی دیگر سوار خودرواش می‌شود؛ او خیلی خوب می‌داند که خطر در کمین است و بمب ساعتی‌ای که در صندوق عقب جا خوش کرده هر آن ممکن است عمل کند و فاجعه بیافریند، اما زندگی راه دیگری را نشانش نمی‌دهد با‌ید خطر کند و ریسک اتفاقات ناگوار را به جان بخرد. بنزین گران شده ... زن و بچه خرج دارد...

مجله فرارو