فرارو | ارائه برنامه‌های خلاقانه درخدمات پس از فروش برای جلب رضایت مشتریان
کد خبر: ۴۱۲۳۰۶
مقیمی به ایساکو برای بازنگری درفعالیت‌های تامین و توزیع قطعات یدکی ماموریت داد:
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر موارد ابلاغیه به شرکت ایساکو را ارائه برنامه‌های نوین و خلاقانه درجهت بهبود در فضای کسب و کار این شرکت و شبکه خدمات پس از فروش با درنظر داشتن خردمالی و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری و راهکار‌های بهبودمدیریت برهزینه خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های جاری شبکه نمایندگی‌ها دانست.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۴ - ۳۰ شهريور ۱۳۹۸

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودردرراستای ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش و جلب حداکثری رضایت مشتریان به ایساکو ماموریت دادتا تمامی فرآیند‌های کاری در این حوزه مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.

به گزارش ایکو پرس، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درابلاغیه به شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، تاکید کرده است، بازنگری درتمامی فعالیت‌های حوزه خدمات پس از فروش شامل اصلاح رویه‌ها، آئین نامه‌ها و استاندارد‌های اجرایی مرتبط با شبکه نمایندگی‌ها به گونه‌ای باعث سهولت درتصمیم گیری، تسریع درانجام امور این حوزه و کاهش هزینه سربار نمایندگی‌ها شود.

دراین ابلاغیه آمده است، بازنگری درفعالیت‌های تامین و توزیع قطعات یدکی به ویژه درحوزه خدمات پس از فروش وتهیه برنامه‌های کوتاه مدت، و بلند مدت به منظور قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان همواره در شبکه نمایندگی‌های مجاز دردسترس باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر موارد ابلاغیه به شرکت ایساکو را ارائه برنامه‌های نوین و خلاقانه درجهت بهبود در فضای کسب و کار این شرکت و شبکه خدمات پس از فروش با درنظر داشتن خردمالی و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری و راهکار‌های بهبودمدیریت برهزینه خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های جاری شبکه نمایندگی‌ها دانست.

مقیمی از شرکت ایساکو خواست، از نظرات خبرگان و مشارکت تشکل‌های تخصصی درراستای اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی بهره گیرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با توجه به اهمیت ذینفعان این خودرو ساز وجلب رضایت آنان از حوزه خدمات پس از فروش این ابلاغیه را درروز جمعه هفته گذشته به ایساکو صادرکرد.

به گزارش ایکو پرس، فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو درابلاغیه به شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، تاکید کرده است، بازنگری درتمامی فعالیت‌های حوزه خدمات پس از فروش شامل اصلاح رویه‌ها، آئین نامه‌ها و استاندارد‌های اجرایی مرتبط با شبکه نمایندگی‌ها به گونه‌ای باعث سهولت درتصمیم گیری، تسریع درانجام امور این حوزه و کاهش هزینه سربار نمایندگی‌ها شود.

دراین ابلاغیه آمده است، بازنگری درفعالیت‌های تامین و توزیع قطعات یدکی به ویژه درحوزه خدمات پس از فروش وتهیه برنامه‌های کوتاه مدت، و بلند مدت به منظور قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان همواره در شبکه نمایندگی‌های مجاز دردسترس باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر موارد ابلاغیه به شرکت ایساکو را ارائه برنامه‌های نوین و خلاقانه درجهت بهبود در فضای کسب و کار این شرکت و شبکه خدمات پس از فروش با درنظر داشتن خردمالی و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری و راهکار‌های بهبودمدیریت برهزینه خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های جاری شبکه نمایندگی‌ها دانست.

مقیمی از شرکت ایساکو خواست، از نظرات خبرگان و مشارکت تشکل‌های تخصصی درراستای اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی بهره گیرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با توجه به اهمیت ذینفعان این خودرو ساز وجلب رضایت آنان از حوزه خدمات پس از فروش این ابلاغیه را درروز جمعه هفته گذشته به ایساکو صادرکرد.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
دومینوی استعفا در لبنان
تحولات داخلی لبنان و ارتباط آن‌ها با دومینوی استعفای سیاسیون لبنانی
دومینوی استعفا در لبنان
خانه‌داریِ پرسودِ بانک‌ها
کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو تشریح کردند
خانه‌داریِ پرسودِ بانک‌ها
لبنان پس از انفجار بندر بیروت
احمد زیدآبادی بررسی کرد
لبنان پس از انفجار بندر بیروت
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری