به گزارش نبض بازار، بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه ی خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعهٔ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است.

بسیاری از مراجع بارها نگرانی خود را از روند بانکداری در کشور اعلام کردند و باید گفت که اظهار نظرهایی که در این مورد انجام شده نظام بانکی کشور را الزاماً در مسیر تغییر قرار می دهد. بانکداری اسلامی در کشور مسئله ای نیست که قرار باشد به مدیران بانکی راجع به آن تخفیف داه شود زیرا این موضوع جزو بایدهای اجرایی است که در چشم انداز و اساسنامه ی همه ی بانکهای کشور به چشم می خورد اما اینکه چرا با این وجود هنوز شاهد اجرای کامل این موضوع در نظام بانکی کشور نیستیم پرسشی است که باید از مدیران وقت بانکها پرسید. اجرای سیاستهای این چنینی سبب خواهد شد تا شائبه ربوی بودن بانکها از بین برود و سبب خواهد شد تا مردم با اعتماد بیشتری در مورد سرمایه گذاری در بانکهای کشور عمل کنند.

براساس گزارش نشریه بین المللی بنکر رشد دارایی‌های موسسه های کاملا اسلامی و موسسات با باجه های اسلامی در سال ۲۰۱۸ را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن بانک گردشگری از ایران از نظر رشد دارایی منطبق با شریعت اسلام در بین ۱۰ بانک و موسسه مالی برتر جهان قرار گرفت و موفق به کسب رتبه ی سوم از این حیث شد.

این اتفاق بعد از جهات مختلفی برای بانکداری کشور حائز اهمیت است اول اینکه به بسیاری از شائبه ها در خصوص موضوع و کیفیت بانکداری کشور پاسخ خواهد داد دومین مسئله اینکه اولویتهای نظام بانکی کشور را به سایرین نشان خواهد داد و سومین محور این اهمیت به اعتماد مردم بر می گردد که می تواند با ادامه ی روند فعلی اتفاقات خوبی را رقم بزند.