فرارو | چگونه کارت ماشین و برگ سبز خودروی المثنی خودرو بگیریم؟+ مراحل صدور
کسانی که کارت وسیله نقلیه آن‌ها مفقودشده می‌توانند با مراجعه به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور و با ارائه مدارک موردنیاز جهت صدور کارت المثنی اقدام کنند.
چگونه کارت و سند المثنی خودرو بگیریم

اگر مالک خودرویی کارت و یا سند سبز خودرو خود را گم کرده باشد برای دریافت سند سبز المثنی یا کارت خودرو المثنی باید مدارک ذیل را به همراه داشته و به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.
 
۱- ارائه یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشارمبنی برمفقودی یا سرقت شدن سندمالکیت وگذشت بیش از ۱۰ روزازتاریخ نشرآگهی
۲- تکمیل فرم اطلاع ازعواقب کشف فسادوعودت آن درصورت یافت شدن
۳- حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه درمرکزتعویض پلاک
۴- ارائه برگ عدم خلافی
۵- ارائه اصل مدرک احرازهویت (شناسنامه جدیدیاکارت ملی)

برای صدور کارت المثنی وسیله نقلیه، حضور مالک همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک و نقل‌وانتقال الزامی است اما اگر مالک برای گرفتن کارت یا سند حاضر نشود و نماینده قانونی او قصد انجام این کار را دارد باید به هنگام مراجعه وکالتنامه قانونی جهت اخذ خدمات ارائه دهد.

افراد متقاضی برای صدور کارت المثنی جدید سند مالکیت، صورت‌وضعیت عدم خلافی، مدارک احراز هویت (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه یا گذرنامه) معتبر به همراه داشته باشند.
مجله خواندنی ها
پیشنهاد
برگزیده*
پربیننده ترین