فرارو | جزئیات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ به همراه جدول
تعداد نظرات: ۷ نظر
کد خبر: ۳۹۴۳۷۷
حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال ۹۸ یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
جزئیات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ به همراه جدول
 
فرارو- نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.
 
بر این اساس حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش ۸۰ هزار تومانی به ۱۹۰ هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش ۱۹ هزار تومانی ۷۰ هزار تومان تعیین شد.
 • حداقل دستمزد روزانه سال ۹۸ کارگران ۵۰۵.۶۲۷ ریال
 • حداقل دستمزد ماهیانه سال ۹۸ کارگران ۱۵.۱۶۸.۸۲۲ ریال
 • حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۲۲ ریال
 • حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
 • پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
 • حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال ۹۸ یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ ٪ افزایش یافت.

مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ ٪ افزایش یافت.


بیشتر بخوانید:


دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت.

 • حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۲۲ ریال
 • حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
 • حق اولاد ۱.۵۱۶.۰۰۰ ریال
 • پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال
 • حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

 • حداقل دستمزد سال ۹۸: ۱۵.۱۶۸.۲۲۰ ریال
 • کمک عائله مندی (یک فرزند) سال ۹۸: ۱.۵۱۶.۸۲۲ ریال
 • حق مسکن سال ۹۸: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • کمک هزینه خواروبار (بن کارگری) سال ۹۸: ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال
 • پایه سنوات سال ۹۸ (درصورت سابقه حداقل یک سال): ۷۰۰.۰۰۰ ریال
 • جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال ۹۸: ۲۰.۲۸۵.۷۰۲ ریال


نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

 • حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
 • ۵۰۵/۶۲۷ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
 • ۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)

روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال‌های گذشته

سال

افزایش نسبت به سال قبل (درصد)

حداقل دستمزد (تومان)

۱۳۸۰

۲۴

۵۶،۷۹۰

۱۳۸۱

۲۳

۶۹،۸۴۶

۱۳۸۲

۲۳

۸۵،۳۳۸

۱۳۸۳

۲۳

۱۰۶،۶۰۲

۱۳۸۴

۱۴

۱۲۲،۵۹۲

۱۳۸۵

۱۸

۱۵۰،۰۰۰

۱۳۸۶

۲۲

۱۸۳،۰۰۰

۱۳۸۷

۱۷

۲۱۹،۶۰۰

۱۳۸۸

۱۷

۲۶۳،۵۲۰

۱۳۸۹

۱۳

۳۰۳،۰۰۰

۱۳۹۰

۹

۳۳۰،۰۰۰

۱۳۹۱

۱۸

۳۸۹،۷۰۰

۱۳۹۲

۲۵

۴۸۷،۱۲۵

۱۳۹۳

۲۵

۶۰۸،۹۰۶

۱۳۹۴

۱۷

۷۱۲،۴۲۵

۱۳۹۵

۱۴

۸۱۲،۱۶۴

۱۳۹۶

۱۲و ۱۴،۵

۹۳۰،۰۰۰

۱۳۹۷

۱۲و ۱۹،۸

۱،۱۱۴،۱۴۰

۱۳۹۸

۱۳ و ۳۶،۱

۱،۵۱۶،۸۸۲

 

۱- از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ ۲۳,۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۷، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبق شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۸ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغلی تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ روزانه ۱۳ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۷) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۸= ۸۷۰۴۹+ (۱/۱۳ ضربدر آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۷)

تبصره ۱:‌ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۵۰۵,۶۲۷ ریال در روز شود، مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۷) و نظایر آنها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند یک بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۳ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۷) از ابتدای سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۸

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۸/۱/۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۳ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست‌گانه - (ارقام ریال در روز)

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸////

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ از ابتدای سال ۱۳۹۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار، بدین وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱- نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند یک بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۸ (به نسبت آخرین کارمزدی در سال ۱۳۹۷) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۳ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۳ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۳ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد).

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۵۰۵,۶۲۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۵۰۵,۶۲۷ ریال خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۳ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۸ روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۸ روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۵۰۵,۶۲۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۵۰۵,۶۲۷ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
شرم آوره واقعا !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۳
قیمت دلار تو سال ۸۰ ، ۷۹۲ ریال بوده که الان به ۱۴۰۰۰۰ ریال رسیده یعنی ۱۷۷ برابر شده. اما حقوق ۲۷ برابر شده؟؟؟؟
ناشناس
Poland
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید
ناشناس
Turkey
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
با 120 دلار چه کارها که نمی شود انجام داد این ارقام در شان کارگر ایرانی نیست واقعا متاسفم به این دولت ضد حقوق بگیر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
میخواستم بد و بیراه بنویسم اما بی خیال .
از ماست که برماست
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۷
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
یک کارگر برابر است با 178 کیلو پیاز

کمال تشکر را دارم.
حسن خانف
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
خب برو به فامیل و دوست و اشنا و همه اونایی که عامل این بدبختین بگو پیاز ارزون کنن
واقعا که شو رشو دراوردین
شدین حکایت اون دزدی که خودشم میگفت آی دزد آی دزد
عناوین برگزیده
با چین چه باید کرد؟
وایت پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت از ضرورت تقابل با چین
با چین چه باید کرد؟
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
بورس موبایل ویو