۱۸ اثر از ۱۲ هنرمند ایرانی در حراج هنری کریستیز دوبی ۲۰۱۹ به فروش خواهند رسید.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

۱۸حراج کریستیز

این دوره از حراج کریستیز دوبی که با عنوان «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» در ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ (۳ فروردین ماه ۱۳۹۸) برگزار می‌شود، شاهد حضور ۸۵ عنوان اثر از کشورهای ایران، لبنان، عراق، سوریه، مصر، امارات، عربستان، فلسطین، الجزایر و عمان است.

به گزارش ایسنا، در این میان ۱۸ اثر از هنرمندان ایرانی همچون حسین زنده‌رودی، علی شیرازی، محمد احصایی، پرویز تناولی، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، فرهاد مشیری‌، ساسان بهنام بختیار، رکنی حائری زاده، شیرین علی آبادی و رضا آرامش نیز در این دوره از حراج کریستیز دوبی به فروش گذاشته خواهند شد.

۱۸حراج کریستیز

اثر بهمن محصص در حراج کریستیز دوبی

 

حراج کریستی

یکی از آثار حسین زنده‌رودی در حراج کریستیز دوبی

 

۱۸حراج کریستی

یکی از آثار علی شیرازی در حراج کریستیز دوبی

 

حسین زنده‌رودی ایران ۱۸۰,۰۰۰ _ US $ ۱۲۰,۰۰۰
حسین زنده‌رودی ایران ۱۵۰,۰۰۰_ ۱۰۰,۰۰۰ $ US
حسین زنده‌رودی ایران ۹۰,۰۰۰ _ US $ ۷۰,۰۰۰
علی شیرازی ایران ۱۲,۰۰۰ _ ۸,۰۰۰ $ US
علی شیرازی ایران ۴۰,۰۰۰ _ ۳۰,۰۰۰ $ US
محمد احصایی ایران ۶۰,۰۰۰ _۴۰,۰۰۰ $ US
پرویز تناولی ایران ۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US
منوچهر یکتایی ایران ۲۵,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US
منوچهر یکتایی ایران ۳۰,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US
بهمن محصص ایران ۴۵,۰۰۰ _۳۵,۰۰۰ $ US
مارکو گروکیان ایران ۳۵,۰۰۰ _۲۵,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیری ایران ۱۸۰,۰۰۰ _ ۱۳۰,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیری ایران ۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیری ایران ۴۰,۰۰۰ _۳۰,۰۰۰ $ US
ساسان بهنام بختیار ایران ۸,۰۰۰ _ ۶,۰۰۰ $ US
رکنی حائری‌زاده ایران ۱۵,۰۰۰ _۱۰,۰۰۰ $ US
شیرین علی‌آبادی ایران ۱۰,۰۰۰ _۷,۰۰۰ $ US

رضا آرامش

ایران

۲۰,۰۰۰ _ US$۱۵,۰۰۰

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پربیننده ترین
گزارش تصویری