کد خبر: ۳۳۶۶۶۶
مدتی بود که فروشندگان در پانی پت واقع در ایالت هاریانای هند هنگامی که موتورهای خود را پارک و برای کار به مغازه های خود می رفتند، به هنگام بازگشت با باک های خالی موتورشان مواجه می شدند در حالی که شلنگ بنزین نیز از جای خود در آمده بود.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
مدتی بود که فروشندگان در پانی پت واقع در ایالت هاریانای هند هنگامی که موتورهای خود را پارک و برای کار به مغازه های خود می رفتند، به هنگام بازگشت با باک های خالی موتورشان مواجه می شدند در حالی که شلنگ بنزین نیز از جای خود در آمده بود.
 
سرانجام یکی از فروشندگان موفق شد مچ سارق بنزین موتورها را بگیرد و او کسی نبود جز یک میمون بازیگوش که به جای خوردن موز اعتیاد شدیدی به نوشیدن بنزین دارد.
 
این میمون به هر موتور بی راکبی که برخورد کند، شلنگ بنزین را جدا کرده و محتوای آن را می نوشد و اگر به این میمون هر چیز دیگری جر بنزین بدهید آن را رد می کند.
 
 
پربیننده ترین
پر بحث ترین
ویدیو
گزارش تصویری