فرارو | بيانيه گارگزاران نظام درباره اوضاع فعلي کشور
کد خبر: ۲۹۷۲۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۷ - ۲۲ مرداد ۱۳۸۸


 مديران شاخص گذشته و حال نظام در 30 سال گذشته در بيانيه مهمي نسبت به شرايط فعلي کشور هشدار داده و خواستار توجه به نظرات آيت الله هاشمي رفسنجاني، خاتمي، ميرحسين و مهدي کروبي به عنوان حاصل مديريت عالي نظام شده اند. در ابتداي اين بيانيه که امضاي وزرا، معاونان، استانداران، فرمانداران، روسا و استادان شاخص دانشگاه ها در دولت هاي اصلاحات، سازندگي، دوران دفاع مقدس و نمايندگان ادوار مجلس در پاي آن به چشم مي خورد، آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحيم

انتخابات دور دهم رياست جمهوري ايران صحنه يي بي نظير از نشاط ملي، اميد به آينده، اعتماد به نفس و انسجام اجتماعي آفريد. با تلاش همه خيرخواهان کشور به ويژه نخبگان و اصلاح طلبان همه ملت آمدند تا پيوندي از نسل هاي ديروز و امروز در پاي صندوق هاي راي نمايش داده شده و وصيت و ميراث سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) را که ميزان، راي ملت است بار ديگر پاس دارند و از حق حاکميت خود بر سرنوشت و رقابتي قانونمند و مدني در چارچوب قانون اساسي دفاع کنند.امضا کنندگان افزودند؛ در جريان انتخابات و نيز پس از آن متاسفانه شرايطي پيش آمد که از هر نظر با اين زمينه و باور متفاوت بود و مردم با نتيجه يي رو به رو شدند که در باور آنها نشست و وجدان عمومي نتوانست نسبت به آنچه اعلام شد، قانع شود.
 
از اولين روز پس از انتخابات فضاي رسانه يي و اطلاع رساني کشور به نفع يک جريان سياسي خاص محدود و وابسته شد، فعالان شناخته شده سياسي به وضع و صورتي بي سابقه دستگير شدند، رسانه به اصطلاح ملي تبليغاتي وسيع و پردامنه عليه نامزدها و جريان هاي انتخاباتي رقيب دولت را سازمان داد و هرگونه امکان قانوني برابر براي معترضان به نحوه برگزاري و نتايج انتخابات در هر زمينه يي عملاً سلب شد.آنها با اشاره به اعتراضات مردم آورده اند؛ مردم در برابر درخواست روشن و ساده خود آن هم از طريق راهپيمايي مسالمت آميز ميليوني و سکوت اعتراض آميز مدني به مهندسي (مديريت) انتخابات متاسفانه با پاسخ ضرب و جرح و حبس بي سابقه يي مواجه شدند. مديران ارشد دولت هاي گذشته و نمايندگان مجلس افزودند؛ ما که افتخار آن را داشته ايم که بخش عمده عمر خويش را با حضور در صحنه هاي مختلف انقلاب اسلامي سپري کنيم و توان اندک خود را در مقاطع و مراحل مختلف 30ساله اخير در خدمت به تثبيت و شکوفايي نظام قرار دهيم، اکنون وظيفه خود مي دانيم که با استمداد از همه دلسوزان کشور از مقام رهبري و مراجع عظام و علما و روشنفکران تا همه نهادها و مسوولان موثر بخواهيم که براي خروج کشور از شرايط فعلي چاره هايي عاجل به کار گيرند.

اين بيانيه مي افزايد؛ نمي توان از کنار نگراني هاي جدي و عميق فعالان انقلاب و دست اندر کاران اين نظام در طول سه دهه اخير به آساني گذشت و هر راه حل و پيشنهاد دلسوزانه يي را براي خروج از بحران، قرباني سناريوهاي امنيتي و خطي و مشابهت سازي هاي نابجاي تاريخي در فضاي جانبدارانه رسانه يي کرد. امروز برجسته ترين علما، روشنفکران و دانشمندان جامعه و با تجربه ترين و آگاه ترين مقامات اجرايي و تقنيني کشور نگران وضعيت کنوني اند. مردم در برابر خواسته هاي مدني خود در انتخابات و برخوردهاي خشن پس از آن با فرزندان خود و دلسوزان انقلاب پرسش هاي اساسي دارند. 

پاسخ به اين پرسش ها با تلاش براي به زور قرار دادن همه وقايع و حقايق دور و نزديک سياسي در قالب مدعاي مديريت کنندگان وضعيت فعلي به دست نمي آيد. اقدام همه جانبه و فوري براي جلب اعتماد عمومي و ترميم شکاف هاي سياسي و اجتماعي پيش آمده ضروري است.امضا کنندگان در خاتمه درخواست هايي را مطرح کرده اند؛ «نظرهاي انتقادي و راه حل هاي اصلاحي مراجع عظام، استادان دانشگاه ها و نخبگان کشور همچنين آقايان هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و مهدي کروبي را بايد به عنوان حاصل مديريت عالي نظام در قوه مجريه و مقننه تا پيش از دولت نهم جدي، همه جانبه و دلسوزانه براي کشور و نظام قلمداد کرد. بايد باور کنيم که به کمک همين تجربه ها و آگاهي ها بايد راهي براي خروج از اين بحران پيدا کرد. اصرار بر حذف بخش مهمي از نيروهاي اصيل انقلاب و اصلاح طلبان در قالب دستگيري هاي وسيع و محاکمه هاي نا موجه و ناديده گرفتن خواسته ها و اعتراض هاي بخش عمده يي از جامعه به نتايج انتخابات و نيز بي توجهي به پديده هاي شومي مانند پديده کهريزک که زشتي آن در عرصه ملي و بين المللي بر کسي پوشيده نيست، دامنه هاي اين بحران را روز به روز شديدتر و سرمايه هاي اجتماعي نظام را تخريب مي کند. حداقل هايي براي خروج از اين وضعيت بحراني و نگران کننده مي تواند اعتنا به همان پيشنهادهايي باشد که طي هفته هاي اخير از سوي بزرگان و دلسوزان اين کشور اعلام شده است.»

اين بيانيه به امضاي چهره هاي شاخص زير رسيده است؛

آخوندي (دکتر محمدصادق)، آراني (مهندس علي)، آرمين (محسن)، آزاد ارمکي (دکتر تقي)، آستانه (محمود)، آشفته يزدي (دکتر کاظم)، آشوري، آقاميري (محمدعلي)، آقايي پور، ابتکار (دکتر معصومه)، ابراهيمباي سلامي، ابري نيا (دکتر کارن)، احمدي (علي اصغر)، احمدي نژاد (دکتر زهرا)، احمديان (دکتر)، اسلامي (دکتر جعفر)، اسلامي (دکتر محمد)، اسماعيلي (مهندس محمد)، اعلانيان (دکتر مهدي)، افشار (دکتر حسين)، افشار (دکتر محمدهادي)، افشاني، افقه (مرتضي)، افقهي، الويري (مهندس مرتضي)، امامي (دکتر سيدجواد)، امامي (عبدالحميد)، اماني (شهربانو)، اميني (حسين)، انصاري (دکتر غلامرضا)، انصاري راد (حسين)، انصاري لاري (محمدابراهيم)، انصاري (جمشيد)، اولياء (علي اکبر)، باقري (علي)، باقريان نژاد، بخشنده (دکتر مهدي)، برخورداري (دکتر محمدعلي)، بروجردي (اشرف)، بقايي (دکتر فرشته)، بهرام (دکتر عباس)، بهزاديان (محمدرضا)، بيات (دکتر محمد)، پاينده (علي)، پشتان (دکتر جواد)، پنجه فولاد گران (محمدعلي)، پورسيد آقايي، پورشريفي (دکتر حميد)، پورهاشمي (دکتر سيدجلال)، تابش (دکتر مسعود)، تابش (وفا)، تاج الدين (عبدالرحمن)، تاجيک اسماعيلي (دکتر عزيز الله)، تبادار (اسماعيل)، تحققي (مهدي)، ترک نژاد (احمد)، ترکاشوند (محسن)، ترکان (اکبر)، ترکان (مهندس اکبر)، تقوائيان (عزت الله)، تکفلي، توفيقي (دکتر محمدعلي)، جابريان (علي)، جلالي زاده (دکتر جلال)، جلاليان (دکتر عليرضا)، جلايي پور (دکتر حميدرضا)، چراغعلي، چيني پرداز (رحيم)، حاجعلي فرد، حاجي (مرتضي)، حاجي مير آقا (دکتر حبيب)، حاضري (دکتر علي محمد)، حجتي (محمود)، حسين زاده (علي حسين)، حسين نيا کجيدي (محمد)، حسيني (دکتر سيدمحمود)، حسيني (سيداحمد)، حسيني (سيدمحمود)، حسيني (سيدصفدر)، حق شناس (ناصر)، حقيقت (مرتضي)، حناچي (دکتر پيروز)، حيدري (دکتر غلامرضا)، حيدري (علي)، خاتمي (سيدمحمد رضا)، خانزادي (دکتر مصطفي)، خانيکي (هادي)، خاوندي (دکتر عليرضا)، خرم (دکتر اسماعيل)، خرم (مهندس احمد)، خوانساري (مهندس مسعود)، خيرآبادي (دکتر مرتضي)، دادخواه (حسن)، دبيري (مهندس)، دنيامالي (معاون قاليباف)، دوزدوزاني (عباس)، دولتشاهي (دکتر محرم)، رازاني (دکتر اسد الله)، راستي (اسحاق)، راکعي (دکتر فاطمه)، رحماني (علي اکبر)، رزمي (دکتر سيدحسن)، رسولي (حسن)، رسولي پور (دکتر رسول)، رسومي (عبدالرضا)، رضايي (دکتر عليگ)، رضايي بابادي (ابراهيم)، رضوي يزدي (حجت الاسلام محمد)، رعايايي (محمد)، رکن (دکتر اميررضا)، روح اللهي (دکتر محمدرضا)، زارع (ايرج)، زاهدي (عبدالمحمد)، زبردست (علي اصغر)، زحمتکش (علي اکبر)، زماني قمي (محمود)، سازگارنژاد (امين)، سازگارنژاد (جليل)، ساعدي (علي)، ساعي (دکتر علي)، سبحان اللهي (محمدعلي)، سراج (دکتر بهمن)، سراج زاده (دکتر سيدحسين)، سرمدي زاده (ابوالقاسم)، سعادت (قربانعلي)، سعيدنژاد (محمد)، سعيدي (لطف الله)، سفيد (غلامعلي)، سلامتي (مهندس محمد)، سلامي (عبدالله)، سلطاني (دکتر ناصر)، سلطاني فر (مسعود)، سوداگر (دکتر احمد)، سيادت (عطاءالله)، سينکي (حسن)، شاه اويسي (حسين)، شديدزاده (جاسم)، شريعتي دهاقاني (محمد)، شريف زادگان (دکتر محمدحسين)، شريفي (مجيد)، شکوري راد (دکتر علي)، شکيبي، شورانگيز (کريم)، شهرابي (دکتر مهدي)، شيخ رضايي (دکتر محمدسعيد)، شيرزاد (دکتر احمد)، صالح آبادي (علي)...

صالح جلالي (رضا) صالحي (دکتر محمدتقي)، صالحي (مهندس عبدالرحيم)، صحرائيان (غلامرضا)، صديقي (دکتر مجتبي)، صفايي مقدم (مسعود)، صفايي (ذبيح الله)، صفايي (مقدم دکتر مسعود)، صوفي (علي)، ضيايي (دکتر وحيد)، طالبي (عبدالله)، طالقان نژاد (محمد)، طاهري (حسن)، طهائي (حميد)، ظفرزاده، ظفرقندي (دکتر محمدرضا)، عابدي (دکتر مهرداد)، عدالت (دکتر حميده)، عرب خابوري (دکتر داود)، عشقيار (دکتر نصرت الله)، عظيمي (مهندس احمد)، عمودي (قاسم)، غرقي اميني، غلامي (دکتر احمد)، غياثي (محمد)، فائقي (سعيد)، فتحي (دکتر سيدحميد)، فراهاني (دکتر محمدنقي)، فرهنگي (دکتر حسن)، فريدوني، فلاحي نژاد (دکتر مسعود)، فهيمي پور (مهندس مهدي)، فيوضات (دکتر ابراهيم)، قائم پناه، قانعي راد (دکتر محمدامين)، قباديان (برات)، قدياني (مهندس ابوالفضل)، قرباني (دکتر اياز)، قميشي (دکتر مهدي)، قنبري (دکتر علي)، قوامي (سيدناصر)، کاسني (دکتر امير)، کاظمي (دکتر عباس)، کبيري (احمد)، کثيري (دکتر نورالله)، کردواني (روزبه)، کريمي (محمدعلي)، کسايي (دکتر احمد)، کشاورزيان (داود)، کلانتري (حميد)، کلانتري (دکتر عيسي)، کوچک زاده (دکتر ليلي)، کولائي (دکتر الهه)، کهزادي (پروين)، کيانوش راد (دکتر محمد)، کياني (مهدي)، گرامي پناه (دکتر فريده)، لدني (مسعود)، مبلغ (سيدمرتضي)، مجتهد سليماني (دکتر ابوالحسن)، محجوب (دکتر فاطمه)، محجوب (دکتر محمد)، محمدشهري (دکتر عليرضا)، محمدزاده (يحيي)، محمدي (دکتر تورج)، مدرس (حميد)، مدرسي (سيداحمد)، مرادي (دکتر عليرضا، تربيت معلم)، مرادي (دکتر مجيد)، مزارچي (سيدمحمود)، مزروعي (رجبعلي)، مسجدجامعي (احمد)، مصوري منش (اکرم)، مطهري (دکتر پوريا)، مظفري نژاد (حسين)، معتمدي (دکتر سيداحمد)، معيدفر (دکتر سعيد)، معين (دکتر مصطفي)، معين (مهندس فتح الله)، مفتخري (دکتر حسين)، مقيمي (محمدحسين)، ممويي (مرتضي)، ممويي (دکتر مرتضي)، منائي (جواد) منش (دکتر سيدعلي اصغر)، موسايي (مهندس منوچهر)، موسوي (دکتر سيديعقوب)، موسوي (سيدجابر)، موسوي (سيدجعفر)، موسوي (ميرطاهر)، موسوي لاري (سيدعبدالواحد)، مهرفرد (مسعود)، مهيمني (محمدهاشم)، ميدري (دکتر احمد)، ميرسليم (دکتر مجتبي)، ميرقاسمي (دکتر اصغر)، ميرلوحي (سيدعلي اکبر)، ميلي منفرد (دکتر جعفر)، ناصري طاهري (دکتر عبدالله)، نبيوني (دکتر محمد)، نجفي (دکتر محمدعلي)، نعيمي پور (محمد)، نکوئي (سيدعلي)، نوروززاده (رضا)، واجدسميعي (دکتر هاشم)، هاتفي (غلامرضا)، هاشم زايي، هاشمي (فائزه)، هدايتي (دکتر سيدهاشم)، يزدانفر (دکتر عباس) و يزدانفر (عباس).

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی