فرارو | پرسپولیس این بار محکوم نشد

پرسپولیس این بار محکوم نشد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰

کمیته وضعیت بازیکنان آرای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، آرای صادره به شرح زیر است: در پرونده شکایت محمد ازحتی از باشگاه پرسپولیس بابت مطالبه وجه سی هزار دلاری، این شکایت پس از بررسی پرونده مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شد.

وحید امانی بابت مطالبه دو میلیارد و پانصد میلیون ریالی از باشگاه هوادار شکایت کرد که طبق رای کمیته وضعیت بازیکنان این مبلغ و هزینه دادرسی باید از سوی باشگاه به شاکی پرداخت شود.

در شکایت محمدباقر صادقی از باشگاه ذوب آهن جهت مطالبه یازده میلیارد و دویست میلیون ریالی، باشگاه ذوب آهن پس از بررسی پرونده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

محمدامین درویشی از باشگاه گل ریحان البرز شکایتی را بابت مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی تقدیم کرد که طبق رای صادره این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی باید از سوی این باشگاه پرداخت شود.

مهدی یاراحمدی از باشگاه شهرداری بندرماهشهر به دلیل مطالبه وجه چهارصد و پنجاه میلیون ریالی شکایت کرد که طبق رای کمیته وضعیت بازیکنان این مبلغ و هزینه دادرسی از سوی باشگاه باید به یاراحدی پرداخت شود.

باشگاه شهرداری بندرماهشهر به دلیل شکایت میلاد رخشان عراقی در مطالبه چهارصد و نود میلیون ریالی، محکوم به پرداخت چهارصد و سی و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی در حق رخشان عراقی شد.

باشگاه شهرداری آستارا به دلیل شکایت احمد جمشیدیان محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال به انضمام هزینه دادرسی به جمشیدیان شد.

همچنین باشگاه شهرداری آستارا باید مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال و هزینه دادرسی را به خاطر شکایت سجاد بیگی به وی بپردازد.

پیرو شکایت وحید فاضلی علی آباد از باشگاه شهر خودرو به دلیل مطالبه وجه یک میلیارد و یکصد و سی میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.

همچنین علی نعمتی از باشگاه شهر خودرو بابت مطالبه دو میلیارد و هشتصد میلیون ریالی شکایت کرد که این شکایت از سوی کمیته وضعیت بازیکنان مردود تشخیص و قرار رد صادر شد.

مهران مرشدی زاده از باشگاه شهریار ساری به دلیل مطالبه سیصد میلیون ریالی شکایت کرد که این باشگاه طبق رای صادره محکوم به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی شد.

علی اکبر رضایی از باشگاه شهید قندی یزد بابت مطالبه یکصد و پنجاه میلیون ریالی شکایت کرد و این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.

شکایت روح الله نعمتی از باشگاه شهرداری ماهشهر جهت مطالبه وجه پانصد و پنجاه میلیون ریالی، منجر به محکومیت این باشگاه به پرداخت یکصد و نود و دو میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

باشگاه بازار‌های روز کوثر اصفهان بابت شکایت محمدرضا رحمان نیا محکوم به پرداخت دویست و شصت و دو میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین