فرارو | برچسب ها - کعبه زرتشت

کعبه زرتشت

و به نام کعبه زرتشت شناخته می شود ...
به دوران هخامنشیان است و به نام کعبه زرتشت شناخته...
کد خبر: ۴۰۴۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

بنای کعبه زرتشت و نقش برجسته ویران شده ای از...
کد خبر: ۱۸۵۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

از روی آتش که آن را به آتش پرسی زرتشتیان... نه تنها ریشه در سنت زرتشت ندارد بلکه از اعتقادات... کورش نیک نام موبد زرتشتی و پژوهشگر فلسفه و سنن... ایران باستان عقیده دارد که چهارشنبه سوری یک جشن زرتشتی...
کد خبر: ۹۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶