فرارو | جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۵ شهریور از شبکه آموزش و ۴
کد خبر: ۴۵۳۳۵۸

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۵ شهریور از شبکه آموزش و ۴

جدول پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ که از طریق شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما پخش می‌شود، اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹
مدرسه تلویزیونی ایران برنامه‌ای است که صدا و سیما از طریق شبکه‌های چهار و آموزش برای جبران تعطیلی مدارس طراحی کرده تا امکان ادامه آموزش دانش آموزان در شرایط کرونایی وجود داشته باشد. در کنار مدرسه تلویزیونی ایران اپلیکیشن شاد نیز طراحی شده و آموزش و پرورش معلمان و مدارس را ملزم به استفاده از این اپلیکیشن برای برگزاری کلاس‌های مجازی کرده است. شاید این دو امکان یعنی برنامه مدرسه تلویزیونی شاد و برنامه شاد از عقب ماندن محصلان جلوگیری کند.

برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش ۷ و شبکه ۴ پخش می‌شود.  

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ و شبکه ۷ سیما  اعلام شده است.
 

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش شنبه ۱۵ شهریور 99

پایه شنبه
دوره ابتدایی:
 • ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
 • ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
 • ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 • ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
 • ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
 • ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

 

متوسطه اول:
 
 • ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ عربی پایه هفتم ( درس اول )
 • ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
 • ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

 

متوسطه دوم:
 

متوسطه دوم -شبکه 7:

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
 •  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
 •  ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

متوسطه دوم -شبکه 4 :

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها
 • ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
 • ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
 • ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 

 

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

شنبه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای و کار و دانش

فنی و حرفه ای و کاردانش

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
 • ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران -مشترک زمینه هنر و گرافیک

 

حسن اکبری زاده هستم
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
عالی
انتشار یافته: ۱
مجله فرارو