Fararu | فرارو

راستی‌آزمایی مناظره آخر با عباس عبدی، حسین راغفر، مهدی پازوکی و بهمن آرمان

چه کسی "درست" گفت چه کسی "غلط"؟

آخرین مناظره هم برگزار شد و نامزدهای ریاست جمهوری رو در روی هم قرار گرفتند تا از برنامه های اقتصادی خود بگویند. فرارو به طور زنده همراه با عباس عبدی، حسین راغفر، مهدی پازوکی و بهمن آرمان به راستی آزمایی این مناظره پرداخت که قسمت اول آن را در ویدیو زیر مشاهده می کنید...
جدیدترین ویدیوها
ویدیوهای ورزشی
ویدیوهای خبری
ویدیوهای مستند
ویدیوهای دیدنی‌ها