روایت تصویری از «زنان عصر قاجار» روایت تصویری از «زنان عصر قاجار»
در میان عکس های آنتوان خان از اواخر عصر قاجار و شروع پهلوی نمونه های مستند قابل توجهی از زندگی زنان در اندورن و بیرون خانه به چشم می‌خورد.
امروز به روایت تصویر