آرشیو نظرسنجی
کدام چهره را برای تصدی شهرداری تهران می‌پسندید؟
معصومه ابتکار
محسن هاشمی
عباس آخوندی
محسن صفایی فراهانی
پیروز حناچی
هیچکدام