آرشیو نظرسنجی
کدام یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره فرهنگی-اجتماعی دارای رویکرد و برنامه منطقی‌تری بود؟
محمد باقر قالیباف
9.04%
حسن روحانی
44.83%
محمد رضا عارف
24.31%
محسن رضایی
9.71%
سعید جلیلی
5.09%
علی اکبر ولایتی
2.17%
غلامعلی حداد عادل
1.21%
سید محمد غرضی
3.64%
تعداد کل آراء : 35535