فرارو | برچسب ها - محسن جهانگیری

محسن جهانگیری

فرزانه و گرانقدر فلسفه استاد محسن جهانگیری روح پرفروغ را...
محسن جهانگیری چهره پیشکسوت فلسفه درگذشت به گزارش ایسنا این... ماه در سن ۹۰سالگی از دنیا رفت دکتر محسن جهانگیری... شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی بندیکت اسپینوزا محسن... جهانگیری مترجم ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی...
کد خبر: ۳۹۶۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

محسن جهانگیری و اکبر داناسرشت در رشته های مختلف علمی...
کد خبر: ۳۳۸۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

مروری جامع بر پیشینه طرح تفکیک جنسیتی و بازنشسته کردن اساتید
« محمدرضا شفیعی کدکنی» « محسن جهانگیری» و « غلامحسین...
کد خبر: ۸۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۱۶

اردکانی غلامحسین ابراهیمی دینانی محسن جهانگیری مهدی قوام صفری غلامعلی...
کد خبر: ۵۱۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۴/۲۶

هجرت اساتید ایرانی به غرب
حسین بشیریه و محسن کدیور نیز چنین کردند اگر دکتر... انگلستان را برای زندگی و تدریس برگزید و اگر محسن... هایی همچون غلامحسین ابراهیمی دینانی محسن جهانگیری کریم مجتهدی و...
کد خبر: ۳۰۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۶/۰۹

داماد دکتر محسن جهانگیری دکتر کریم مجتهدی و دیگران به...
کد خبر: ۱۸۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۹/۲۰