در مورد ج. بایدن در فرارو بیشتر بخوانید
تصاویر
موبایل ویو ماه سوم خرداد تا تیر