برچسب ها
برچسب: محکوم قضایی
یکی از محکومین محاکم قضایی به یکی از فرماندهان عالیرتبه... تشویش اذهان عمومی توصیف و تصریح کرد رأی محاکم قضایی...
یکی از محکومین محاکم قضایی به یکی از فرماندهان عالیرتبه... تشویش اذهان عمومی توصیف و تصریح کرد رأی محاکم قضایی... از محکومین محاکم قضایی در نامه به یکی از فرماندهان... شده خواند و اظهار کرد رأی محاکم قضایی براساس مدارک...
کد خبر: ۳۵۲۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
ادعای پرداخت پول به نمایندگان جنجال ساز شد
می گوید نباید به استناد حرف یک متهم محکوم شده... ایرنا درخصوص ادعاهای رحیمی گفته است این محکوم قضایی اظهاراتی... کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه های نظارتی که...
کد خبر: ۲۲۲۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات... دلیل هم محکوم شده است آیا برای شورای نگهبان کافی... نیست گفت محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است این... محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه...
کد خبر: ۲۲۲۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲