برچسب ها
برچسب: سیاست
خواهد شد مگر آنکه نظام ایران سیاست های خود را...
کد خبر: ۳۹۷۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


تحریم های آمریکا تلقی خواهد شد چنین سیاستی روابط آمریکا... دهند به گفته این دیپلمات این سیاست « تا به... ایران سیاست صبر کردن تا پایان ریاست جمهوری ترامپ را...
کد خبر: ۳۹۷۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


رویترز خبر داد
پاسخ مشخص بود « هیچ سیاست جدیدی برای مواجهه با...
کد خبر: ۳۹۷۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


راب مالی سیاست تحریم قرار بود یا ایران را... این سیاست شکست خورده است با این کار ریسک تشدید...
غرب آسیا و شمال آفریقا در مورد سیاست « فشار... حداکثری» دولت کنونی آمریکا علیه ایران نوشته بود « سیاست... ظاهرا پاسخ دولت ترامپ اصرار به این سیاست شکست خورده...
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


کد خبر: ۳۹۷۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


متحده عربی درباره انرژی و سیاست های ایران» است تاکید...
کد خبر: ۳۹۷۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


کد خبر: ۳۹۷۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


کد خبر: ۳۹۷۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


جنگ اقتصادی است پادزهر سیاست گذار در مقابل اهداف جدید... بودجه سیاست های ارزی و سیاست های تجاری اجرا شوند... رقم کلان لزوما در اختیار گروه های هدف سیاست گذار... انتظار سیاست گذار تطابق نداشته است در نحوه توزیع یارانه...
کد خبر: ۳۹۷۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


کد خبر: ۳۹۷۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


اجرای این سیاست شکست خورد و در نهایت در ماه...
کد خبر: ۳۹۷۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


کد خبر: ۳۹۷۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲