برچسب ها
برچسب: دختر میرزاخانی
به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی خبرداد رضا شیران... اعطای تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی که... مرحومه مریم میرزاخانی جهت اعطای تابعیت ایرانی به تنها دخترش...
کد خبر: ۳۲۲۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵