برچسب ها
برچسب: حوادث
در ایام اربعین همه سال ها باعث حوادث خونبار رانندگی...
کد خبر: ۳۷۷۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
مروري بر نقدها و نظرها درباره «تروماي سرخ»
یابد چراکه موبایل وسیله&zwnj ای است که حوادث و رویدادهای...
کد خبر: ۳۷۷۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
خط آب انتقالی نمی&lrm &lrm توان پذیرفت که این حوادث... &lrm توان گفت که مسئولان اصفهان نیز در این حوادث... حوادث پی&zwnj درپی در یک نقطه اتفاق می&zwnj &zwnj &zwnj...
کد خبر: ۳۷۷۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
کد خبر: ۳۷۷۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
اربعین همه سالها باعث حوادث خون بار رانندگی در عراق...
کد خبر: ۳۷۷۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
اربعین همه سالها باعث حوادث خون بار رانندگی در عراق...
کد خبر: ۳۷۷۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
حوادثی رخ داد که موجب تاسف شد وی گفت برخورد... تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم حشمتی اضافه کرد دستگاه...
کد خبر: ۳۷۷۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
توان در رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اینچنینی...
کد خبر: ۳۷۷۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
کرد و ادامه داد ظرف دو ماه گذشته حوادث اهواز...
کد خبر: ۳۷۷۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
اخبار حوادث اجتماعی در ماه&zwnj های گذشته اظهار کرد اینها...
کد خبر: ۳۷۷۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
کد خبر: ۳۷۷۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
از 70درصد حوادث رانندگی در استان سمنان از نوع واژگونی...
کد خبر: ۳۷۷۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
است وی با بیان اینکه این اتفاق به مانند حوادث... بروز این حوادث در دیگر کشورها هستیم روز گذشته جوانی...
کد خبر: ۳۷۷۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۳۷۷۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۳۷۷۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۳۷۷۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۳۷۷۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۳۷۷۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کرد اگرچه بروز حوادث ناگوار درحوزه های مختلف طبیعی است...
کد خبر: ۳۷۷۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
اطلاعات در مورد حوادث کنسولگری را تکذیب کرده است ...
مورد حوادث کنسولگری را تکذیب کرده است منبع دوم در...
کد خبر: ۳۷۷۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶