مشخصات تیم ها - Fararu | فرارو | اخبار روز ایران و جهان
مشخصات تیم
نام تیم: سنگال
نوع تیم: ملی
قاره: آفریقا
کشور: سنگال
شهر: داکار
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال 1401