اثر بازگشت ترامپ به کاخ سفید بر انتخابات ریاست جمهوری ایران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در توئیتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را مشارکتی‌تر پیش بینی کرد.

عباس صالحی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و وزیر ارشاد دولت روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تفاوت‌های انتخابات ۱۴۰۳ با انتخابات ۱۴۰۰

۱.عدم قطعیت نامزد پیروز انتخابات (حساسیت رقابتی)
۲. شرایط محتمل حضور ترامپ (حساسیت خارجی)
۳. نامزد اختصاصی اصلاح‌طلبان (حساسیت سیاسی)
۴. رخداد ناگوار سقوط هلیکوپتر رییس جمهور (حساسیت عاطفی)

انتخابات پیش‌رو را مشارکتی‌تر خواهیم داشت.