ارتش اسرائیل مدعی آزادی ۴ اسیر در نوار غزه شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که چهار اسیر این رژیم را آزاد کرده است.

به گزارش مهر، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد ۴ اسیر اسرائیلی را در مرکز اردوگاه النصیرات در نوار غزه آزاد کرده است.

سخنگوی ارتش صهیونیستی تاکید کرد که این ۴ اسیر نوعاً ارگمانی ۲۵ ساله، الموع مئیر ۲۱ ساله، اندری کوزولوف ۲۷ساله و شلومی‌زی و۴۰ساله نام دارند.

دانیل هاگاری وضعیت سلامت این ۴ اسیر را خوب اعلام کرده و گفته آن‌ها به بیمارستان تل هشومیر انتقال داده شدند.