(تصاویر) نیسان آبی، ارزشمندترین وسیله در ارتفاعات زاگرس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews