داود منظور تکلیف کاندیداهای عضو دولت در انتخابات را روشن کرد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رئیس سازمان برنامه و بودج در واکنش به ثبت نام ۵ عضو دولت در انتخابات نوشت: در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت.

 داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از بین ۵ کاندیدای عضو دولت در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت.