اولین تخلف انتخاباتی رخ داد؛ استفاده یک کاندیدا از امکانات دولتی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری از ارجاع تخلف تبلیغاتی یکی از داوطلبان در کلیپ تبلیغاتی به مراجع قضایی خبر داد.

امیری، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری بیان کرد: تخلف یکی از داوطلبان ریاست‌جمهوری به‌دلیل استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی در کلیپ تبلیغاتی به مرجع قضایی اعلام شد.

{$sepehr_media_2068915_750_700}