توییت معنادار و مبهم معاون اجرایی رییس‌جمهور درباره انتخابات
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

منصوری شعر زیر را در توییت خود منتشر کرده است:

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند

توییت معنادار معاون اجرایی رییس‌جمهور پس از پایان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری