چهره ناراحت محسن رضایی در جوار کاظم صدیقی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

در تصویر منتشر شده، کاظم صدیقی در کنار محسن رضایی در مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) حضور دارد.

تصویری از چهره ناراحت محسن رضایی در جوار کاظم صدیقی