(ویدیو) عباس آخوندی: بیش از ۱ میلیون مسکن را من ساختم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، در پاسخ به یک خبرنگار گفت: «بیش از ۱ میلیون مسکن را من ساختم، هرکه به شما گفته [نساختم] دروغ گفته است.»

{$sepehr_media_2064317_750_700}

منبع: چندثانیه