(تصاویر) حضور شخصیت‌های سیاسی و لشکری در سالگرد ارتحال امام خمینی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews