امیر محمدحسن نامی وارد ستاد انتخابات شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

امیر محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برای ثبت نام در انتخابات وارد ستاد انتخابات کشور شد.

به گزارش فارس، ظهر امروز امیر محمدحسن نامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.