(ویدئو) لبخند بایدن به دادگاه ترامپ
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_2063178_1000_700}